Redactie
Redactie Geld 19 jun 2018

Kinderbijslag 2018: alles wat je moet weten

Ouders die in Nederland wonen en/of in loondienst zijn, hebben recht op kinderbijslag. Hoeveel kinderbijdrage je ontvangt, is onder meer afhankelijk van de leeftijd van je kind(eren). 

Kinderbijslag is een tegemoetkoming van de overheid bij de kosten van je kind(eren). Je bepaalt zelf waaraan je de kinderbijslag besteedt. In uitzonderlijke gevallen wordt er wel geëist dat je aantoont dat je een bepaald bedrag uitgeeft aan het levensonderhoud van je kind(eren).  

Kinderbijslag 2018: de bedragen 
Kinderbijslag wordt per kwartaal uitbetaald. Het bedrag ontvang je aan het eind van het kwartaal. Als je meerdere kinderen hebt, worden de bedragen bij elkaar opgeteld. Als een kind 6 of 12 jaar wordt, word het bedrag het eerstvolgende kwartaal verhoogd. 

0 t/m 5 jaar oud 201,05 euro
6 t/m 11 jaar oud 244,13 euro
12 t/m 17 jaar oud 287,21 euro

Geen recht meer op kinderbijslag
Er zijn verschillende situaties waarop je geen recht meer hebt op kinderbijslag. Dit geldt in de volgende gevallen:
-Als een kind 18 jaar wordt
-Als een kind jonger dan 18 is maar al gaat studeren en recht heeft op studiefinanciering. Het maakt hierbij niet uit of de studiefinanciering ook daadwerkelijk wordt aangevraagd.
-Als een kind teveel verdient:
-Een kind van 16 of 17 mag per kwartaal niet meer dan 1.285 euro netto verdienen. In de zomervakantie is dit bedrag hoger, dan geldt 1319 euro netto. Deze bedragen gelden ook voor niet-thuiswonende kinderen en ook als jonger dan 16 zijn. 

Kind met intensieve zorg? Extra kinderbijslag
Als je een kind tussen de 3 en 18 jaar oud is en intensieve zorg nodig heeft, heb je wellicht recht op een verdubbeling van de kinderbijslag. Het Centrum Indicatiestelling Zorg geeft advies of een kind intensieve zorg moet krijgen. De dubbele kinderbijslag is aan te vragen via de site van de SVB.

Extra kinderbijslag aanvragen
Extra kinderbijslag aanvragen kan in de volgende gevallen:
– Als je kind intensieve zorg nodig heeft
– Als jij óf je partner minder dan 4.934 euro per jaar verdient
– Als je een alleenstaande ouder bent

Het is pas begin 2019 mogelijk om de extra kinderbijslag over 2018 aan te vragen. Tot 1 december 2018 kun je extra kinderbijslag over 2017 aanvragen. 

Bron: Nibud, SVB

Reageer op artikel:
Kinderbijslag 2018: alles wat je moet weten
Sluiten