Kinderrechter

In bepaalde situaties krijgen ouders en kinderen te maken met de kinderrechter. Er zijn:

  • Civiele zaken: bijvoorbeeld regelingen bij echtscheiding.
  • Strafrechtelijke zaken: als het kind een overtreding heeft begaan.

Waarover beslist de rechter?

De rechter kan beslissingen nemen die ingrijpen in de leefsituatie van de ouders en de kinderen. Bijvoorbeeld over:

  • Ouderlijk gezag
  • Omgangsregeling
  • Voogdij
  • Ondertoezichtstelling
  • Ontheffing en ontzetting uit ouderlijke macht.

Wat is ouderlijk gezag?

Dat is de juridische verantwoordelijkheid die ouders dragen voor hun kinderen. Sinds 1998 delen ouders na een scheiding het ouderlijk gezag. Dat betekent dat ze belangrijke beslissingen over de kinderen samen nemen.

Wanneer mogen kinderen hun stem laten horen?

Kinderen van 12 jaar en ouder hebben hoorrecht: ze mogen hun mening geven aan de rechter. Bijvoorbeeld:

  • Waar wil het kind na de scheiding wonen
  • Omgangsregeling
  • Gezagswijziging

Soms luistert de rechter ook naar kinderen onder de 12 jaar.

Reageer op artikel:
Kinderrechter
Sluiten