Redactie
Redactie School 19 jun 2018

Klas overslaan

antwoord

Uit je verhaal begrijp ik dat er inmiddels een verstoorde relatie met de leerkracht van je zoon is ontstaan: afspraken zijn niet nagekomen en de communicatie over de problemen van je zoon verloopt slecht.

In het Vrije-Schoolonderwijs is het gebruikelijk dat de leerkracht de gehele basisschooltijd dezelfde groep blijft onderwijzen. De groep start bij de kleuters met een leerkracht en houdt dezelfde leerkracht tot en met groep 8. Niet alle Vrije Scholen lukt het dit principe vol te houden; er zijn ook Vrije Scholen die starten in groep 3 met een vaste leerkracht. Het is dus zeker in dit geval erg belangrijk dat de relatie met de leerkracht goed is. Het is in ieders belang om te investeren in de relatie met deze leerkracht, die naar alle waarschijnlijkheid de gehele basisschooltijd de leerkracht van jullie zoon zal blijven. Wat kun je doen ?

  • Neem je voor om te gaan samenwerken met de leerkracht van je kind!
  • Vraag aan de leerkracht van je zoon om opnieuw rond de tafel te gaan zitten. Vraag wanneer ze voldoende tijd heeft om nog eens goed het een en ander door te spreken.
  • Zet alles samen op een rijtje. Wat zijn de toetsuitslagen van je zoon? Kijk naar de verschillende vakken. Het komt vaak voor dat kinderen wat betreft technisch lezen op een hoger niveau scoren. Maar geldt dit ook voor andere vakken zoals begrijpend lezen, taal en rekenen? Scoort jullie zoon over de hele lijn ver boven zijn niveau?
  • Neem de sociale en creatieve vaardigheden onder de loep en kijk waarin je kind nog moet en kan groeien. In het Vrije-Schoolonderwijs bekijkt men alle mogelijkheden en talenten van het kind. De cognitieve ontwikkeling heeft niet de eerste of enige prioriteit.
  • Bekijk het welbevinden van je zoon en bespreek uitvoerig het feit dat je zoon zich niet uitgedaagd voelt en dat jullie het gevoel hebben dat hij meer leerstof aangeboden zou moeten krijgen.
  • Luister naar het verhaal van de leerkracht. Zij ziet jullie kind dagelijks in de schoolse situatie. Het is ook belangrijk haar indruk van jullie kind serieus te nemen.
  • Probeer tot een handelingsplan voor korte termijn te komen en spreek direct een evaluatiedatum af. Probeer bij elke evaluatiebijeenkomst nieuwe doelen te bedenken en zet het welbevinden van jullie zoon op de agenda!
  • Wanneer de gesprekken met de leerkracht moeizaam verlopen vraag dan de Intern Begeleider om de gesprekken te begeleiden.

Een klas overslaan is iets wat – net als zittenblijven – zeer individueel bekeken moet worden. Er gaat meestal intensief onderzoek aan vooraf.

Leerkrachten maken zich vaak zorgen over de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind wanneer het een klas zou overslaan. In Amerika maar ook in Nederland is hier onderzoek naar gedaan. Wat blijkt is dat met name hoogbegaafde kinderen die een klas overslaan geen problemen ondervinden op de basisschool. In het voortgezet onderwijs blijken deze kinderen de eerste twee jaren wel meer problemen op sociaal emotioneel vlak te hebben.

Een school gaat – net als bij doubleren – niet lichtzinnig om met de beslissing om een kind een klas te laten overslaan. Er zal eerst naar alle andere mogelijke middelen worden gezocht om je kind voldoende uitdaging te bieden. Het is een uitdaging voor jullie als ouders om de leerkracht zover te krijgen én tegelijkertijd de vinger aan de pols te houden!

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Iedere zaterdag het beste van J/M Ouders in je mailbox

Begin je weekend goed met de mooiste verhalen van J/M Ouders. 26.000 lezers gingen je al voor.

Reageer op artikel:
Klas overslaan
Sluiten