Lange wachtlijsten voor kinderen bij jeugdzorg

Ruim de helft van de kinderen die voor het eerst in aanraking komt met jeugdzorg wordt op een te lange wachtlijst gezet. Steeds langer moeten kinderen wachten op de juiste hulp.

Volgens Kinderombudsman Marc Dullaert waren er altijd al wel wachtlijsten, maar door het onderbrengen van de hulp bij gemeenten zijn deze alleen maar langer geworden. Hij deed onderzoek naar decentralisatie van de jeugdzorg, maar concludeert dat dit niet per definitie een goede stap is geweest. “Door de organisatorische problemen komen gemeenten nauwelijks toe aan het belangrijkste doel van de decentralisatie: snelle, samenhangende hulp op maat voor kinderen,” aldus Dullaert.

Onveilige situaties

Er zijn vooral zorgen over onveilige situaties, die te laat worden opgemerkt en niet goed owrden opgepakt. Zoals huiselijk geweld en kindermishandeling. De oorzaak ligt in een gebrekkige samenwerking tussen de wijkteams en Veilig thuis, het meldpunt voor kindermishandeling. Niet alleen de samenwerking, maar ook de expertise van de wijkteams is zorgwekkend volgens huisartsen en andere zorgprofessionals.

Martin van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid zegt het probleem erg serieus te nemen: “De voornaamste zorgen die door de Kinderombudsman worden gesignaleerd herkennen wij. En daar hebben we ook al actie op genomen met de gemeenten en de aanbieders van jeugdhulp. Aan de verbetering van de deskundigheid van wijkteams wordt gewerkt.”

Niet gerust

Ondanks het ingrijpen van staatssecretaris van Rijn is de Tweede Kamer er niet echt gerust op. “Ik vind het onacceptabel dat kinderen die zorg nodig hebben te lang moeten wachten in veel gemeenten”, zegt Vera Bergkamp van D66. Daarnaast vindt zij dat de verbeteringen veel te langzaam gaan. Ook de PvdA en PVV zijn verre van tevreden en vinden dat het probleem snel opgelost moet worden. Nine Kooiman (SP) vindt dat het lang genoeg heeft geduurd: “Het is wel klaar met enkel ‘ach en wee’ roepen van deze staatssecretaris en zeggen dat hij oplet. De wachtlijsten lopen nog steeds op en hij staat erbij en holt de jeugdzorg nog verder uit door nog meer te bezuinigen.”
 

Bron: NU.nl

Reageer op artikel:
Lange wachtlijsten voor kinderen bij jeugdzorg
Sluiten