Laptopklas en computertijd

antwoord

Scholen gaan steeds meer werken met digitaal onderwijs en laptopklassen. Waarschijnlijk zal het over een paar jaar nog veel meer ingepast zijn binnen het middelbaar onderwijs. Als ouder stelt het je voor de taak ervoor te zorgen dat kinderen die een laptop van school krijgen en er veel op moeten doen, niet ook nog eens de rest van de dag achter de computer doorbrengen – met van alles buiten het huiswerk. 

De aantrekkingskracht van een eigen laptop en het daarbij behorende internet en de sociale media is natuurlijk enorm voor een jongere. Velen kunnen dan ook niet zelf paal en perk stellen aan hun computergedrag. Dat zal je als ouder moeten doen. Je moet ze eigenlijk leren omgaan met en studeren op een laptop. 

Een aantal suggesties om te zorgen dat je kind dit goed leert en toepast:

  • Check bij school wat zij erover afspreken en meegeven aan de leerlingen. Het zou mooi zijn als scholen ook zorgen voor een lijstje met adviezen aan ouders over het maken van afspraken met hun kind over deze vorm van huiswerk maken. Misschien is dat er wel? Of je kunt deze suggestie geven aan school! Vraag eventueel een gesprek aan met iemand die de laptopklassen/onderwijs coördineert en leg je vragen voor.
  • Zorg dat je goed op de hoogte bent van wat je kind thuis geacht wordt te doen voor school. Hoeveel tijd neemt dit doorgaans in beslag, hoe moet hij werken, wat moet er met behulp van de computer gedaan worden. Zo heb je zicht op het (gemiddelde) aantal uur dat je kunt afspreken voor huiswerk. Je kunt dit informeren bij school en daarnaast werkt het goed als je dit regelmatig met je zoon bespreekt. Je kunt ook een tijdje samen bijhouden hoeveel tijd je kind gemiddeld kwijt is aan maak- en leerwerk en op basis hiervan de afspraken maken. 
  • Door interesse te tonen in hoe het werkt, wat hij allemaal moet doen en hoe hij dat doet en inplant, krijg je zicht op hoe en wat. Dat geeft houvast bij het maken van afspraken. Ook hou je zo een beetje vinger aan de pols. En je kunt reëlere eisen/grenzen stellen als je goed weet hoe ze ermee moeten werken. 
  • Maak op basis van de inschatting van huiswerkuren afspraken rond het gebruik van de laptop. Hoeveel uur staat gemiddeld voor het huiswerk maken, op welke tijdstippen wordt het huiswerk gedaan, wanneer gaat de computer sowieso uit (bijvoorbeeld na het eten), hoeveel en wat voor tijd staat er voor buiten spelen/sporten/actieve bezigheden. Hoelang mag hij daarnaast op de laptop, waar mag hij op de laptop, enzovoort.
  • Het werkt het beste als je huiswerk maken en voor plezier op de laptop zitten heel duidelijk scheidt. Dat vraagt om goede afspraken en een (min of meer) vaste tijdsindeling. 
  • Laat je kind meedenken en beslissen over de afspraken. Jij bepaalt de grens, zij mogen meedenken over de invulling en planning. Luister echt naar ideeën en redenen en ga er serieus op in. Realiseer je dat vandaag de dag computers nu eenmaal een groot onderdeel zijn van het leven van een puber. 
  • Heel goed om je kind te helpen om zich te kunnen concentreren en alleen op huiswerk gericht te zijn. Een aantal tips: sluit alle programma’s voor sociale media (Hyves, Facebook, mail enzovoort) af tijdens huiswerk. Dat zijn constante afleiders. Zorg ook dat er geen melding komt van mail die binnenkomt of berichtjes die binnenkomen – dan is het vrijwel onmogelijk om je te beheersen. 
  • Deel huiswerk maken en vrije tijd op de computer in blokken in en op tijdstip. Bespreek met je zoon wat wenselijk en haalbaar is, en wat voor hem het beste werkt. Bijvoorbeeld: na school even half uur gamen en dan huiswerk; eerst je maakwerk af dan het leerwerk; enzovoort. 
  • Hou de balans tussen actieve bezigheden (zoals (buiten)spelen, sporten en hobby’s) en passieve bezigheden (zoals computeren en gamen) goed in de gaten!
  • Maak aparte afspraken voor in het weekend. Op deze leeftijd kun je, als je dat wil, gerust nog afspreken dat er in het weekend alleen beneden met de computer gespeeld mag worden en er een bepaalde tijd aan koppelen.
Reageer op artikel:
Laptopklas en computertijd
Sluiten