Mag de juf een toets klassikaal bespreken?

antwoord

Alle toetsen, schriftjes en ander werk dat door een leerling is gemaakt, vallen onder de werking van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Dit betekent formeel dat het verstrekken van informatie – zoals toetsuitslagen – aan derden – in dit geval de klasgenootjes – alleen is toegestaan met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen. 

In bepaalde gevallen mag de school wel gegevens aan derden geven zonder dat hiervoor toestemming nodig is. Bijvoorbeeld bij de overgang naar een andere school of bij de aanvraag van een Pgb. Daarvan is in dit geval geen sprake dus het antwoord is duidelijk: nee, de juf mag de toetsuitslagen niet doorgeven aan klasgenoten.

Uit je verhaal komt niet duidelijk naar voren of de juf de uitslagen hardop heeft voorgelezen in de klas. Het gebeurt regelmatig dat toetsen klassikaal worden besproken. De leerlingen krijgen hun toets terug met daarop de uitslag. Vervolgens gaat de leerkracht met de hele klas de opgaven bespreken met als doel de leerlingen te laten inzien wat er goed en fout ging. In de onderbouw is het vaak ook nodig om toelichting te geven over de A t/m E norm, omdat leerlingen dat vaak nog niet helemaal begrijpen. 

Klasgenoten weten vaak feilloos het niveau van elkaar te benoemen. Alleen al door het dagelijkse klassikale gebeuren en de samenwerkingsopdrachtjes. Het is de taak van de leerkracht om kinderen te leren elkaar niet enkel te beoordelen op leerprestaties. Toch is het voor de hele groep voorlezen van toetsuitslagen heel vervelend en pedagogisch erg ondoordacht! 

Ik raad je aan om dit met deze leerkracht te bespreken en haar te verzoeken dit niet meer te doen. Vraag ook naar de afspraken hierover op school. Wanneer deze er niet zijn, is dit een goed punt voor de medezeggenschapsraad. Wanneer er – maar dat verwacht ik niet – geheel geen oor is voor je klacht, kun je de klachtencommissie van de school inschakelen.

Reageer op artikel:
Mag de juf een toets klassikaal bespreken?
Sluiten