Mag een leerkracht hulp bieden bij de Cito?

antwoord

In zijn algemeenheid kun je zeggen dat wanneer een leerkracht bij een toets de condities verandert, de uitslag van de toets niet meer betrouwbaar is.

Wanneer je hebt vernomen dat de leerkracht een toets samen met een leerling maakt, kan het volgende aan de hand zijn:

  • De leerkracht onderzoekt het niveau van de leerling. Sommige leerlingen rekenen één of twee niveaus lager of hoger dan het jaargroep-niveau. Door het afnemen van toetsen kan de leerkracht het niveau bepalen om vervolgens de leerstof voor deze leerling hierop te laten aansluiten.
  • De leerling is dyslectisch; bij sommige Cito-toetsen is het dan toegestaan dat de opgaven worden voorgelezen. Het zou natuurlijk niet eerlijk zijn dat een leerling door zijn dyslexie ook problemen krijgt met het lezen van de opgaven bij een rekentoets.

Tegenwoordig zijn er digitale versies verkrijgbaar voor alle zorgleerlingen.

Ik begrijp dat het vreemd overkomt wanneer een leerkracht een leerling intensief helpt bij een toets. Natuurlijk is dit niet de bedoeling. Een leerling zou een toets zonder hulp van de leerkracht moeten kunnen maken. Anders is de uitslag niet betrouwbaar. Het belangrijkste is echter dat je weet welk doel de leerkracht had met deze toets. Het is goed om je dat af te vragen. Misschien was de toets onderdeel van een onderzoek.

Ik raad je aan om dit gerucht met de betreffende leerkracht te bespreken. Maak daarvoor een afspraak na schooltijd. Vertel dat je een vreemd verhaal hebt gehoord en laat de leerkracht uitleggen wat er aan de hand was. Wanneer je daarna nog steeds denkt dat er met uitslagen wordt gesjoemeld, maak je een afspraak met de directie.

Reageer op artikel:
Mag een leerkracht hulp bieden bij de Cito?
Sluiten