mcdd in klas

antwoord

MCDD is de afkorting van de Engelse term Multiple Complex Developmental Disorder. In het Nederlands: Meervoudige complexe ontwikkelingsstoornissen. Kinderen met MCDD hebben onder andere problemen bij het reguleren van emoties en gedachten. Een beetje angst wordt bij deze kinderen paniek en een beetje boosheid wordt razernij. Ze hebben vaak een veel te sterke fantasie waardoor hun gedachten met ze op de loop kunnen gaan. Fantasie en werkelijkheid kunnen ze dan niet meer uit elkaar houden. Kinderen met MCDD proberen wel contact met anderen aan te gaan, maar het lukt ze niet om de sociale verhoudingen goed te doorzien. Zeker als situaties complexer worden, zoals bijvoorbeeld op het schoolplein of tijdens vrije speelmomenten. Dan ontsporen deze kinderen snel en reageren dan met angst of woede.

Een normale school is heel goed voor de ontwikkeling van dit meisje. Maar dit kan alleen als de school, leerkracht en haar ouders goed samenwerken, overleggen en er een plan is om om te gaan met de dingen die te maken hebben met haar stoornis. Ik ben er ook erg voor om de andere leerlingen en ouders een goede uitleg te geven over wat er speelt en hier duidelijke afspraken over te maken. Natuurlijk staat voorop dat het voor dit meisje en voor alle andere kinderen veilig moet zijn en dat de agressie binnen de perken blijft. 

Het siert jullie dochter dat ze dit meisje wil helpen en, hoewel ze ook het slachtoffer is, probeert in contact te blijven. Haar adviseren dit meisje te mijden zou ik dan ook niet doen. Stel dat het jullie dochter was die dit overkwam, zouden jullie dan willen dat elke ouder zou adviseren jullie meisje te vermijden? Beter kunnen jullie samen met je dochter en de leerkracht afspraken maken over hoe ze om kan gaan met het gedrag van dit meisje. Als het lukt met het meisje zelf er ook bij. Wat kan jullie dochter zelf doen, wanneer is het handig om even weg te gaan of hulp te halen en wat doet de leerkracht als het mis is gegaan? Aangezien jullie kind regelmatig slachtoffer is en haar best doet het meisje te helpen, vind ik dat jullie er als ouders recht op hebben om met de leerkracht een plan te maken en dit regelmatig te evalueren. Vanuit een positieve insteek: contact mogelijk houden zonder pijn voor jullie dochter. 

Kaart het op een positieve manier aan op school en informeer eens naar hun aanpak en afspraken. Zonder op het meisje af te geven, maar wel opkomend voor jullie eigen dochter. 
Wellicht is er op school hulp voor het meisje en wordt er aan gewerkt, maar weten jullie dit niet. Probeer je ook eens te verplaatsen in de ouders van het meisje: die hebben het zwaar en steken wellicht hun kop in het zand, of vinden het moeilijk of schamen zich. Wat zou jou helpen als je haar ouder was? Waarschijnlijk als iemand er open met je over zou praten vanuit een positieve invalshoek en zoekend naar oplossingen die voor iedereen fijn zijn. Je zou willen dat mensen begrip toonden en ook de leuke kanten van jullie dochter zagen. Misschien helpt dit je om contact met ze te leggen met een constructief resultaat. 

Reageer op artikel:
mcdd in klas
Sluiten