Meer kinderen in pleegopvang

Steeds meer kinderen in Nederland wonen voor korte of langere tijd bij pleegouders. Sinds 2005 is het aantal met bijna 70 procent gestegen, zo blijkt uit cijfers van Pleegzorg Nederland.

Omdat er zoveel meer kinderen zijn die pleegzorg nodig hebben, zijn er meer pleegouders nodig. Pleegzorg Nederland start daarom deze week met de wervingscampagne 'Supergewone mensen gezocht'. Er wordt gehoopt dat hiermee in het totaal 3.500 nieuwe pleeggezinnen gevonden kunnen worden. “Kinderen horen op te groeien in een gewoon gezin”, zegt Els Rienstra, bestuurslid en portefeuillehouder van Pleegzorg bij Jeugdzorg Nederland. “Dat gunnen we ieder kind.”

Nieuwe jeugdwet

Dat er steeds meer pleeggezinnen nodig zijn, heeft onder andere te maken met de organisatie van de jeugdhulp tegenwoordig, zegt Rienstra.  In de nieuw jeugdwet is vastgelegd dat kinderen minder in groepen worden geplaatst, maar bij voorkeur in kleinschalige gezinsvormen of bij een pleeggezin. Rienstra: “Een pleeggezin komt dicht in de buurt van de natuurlijke woonsituatie van een kind, daarom is dit een beter alternatief dan opgroeien in een instelling.”

Opvangmogelijkheden

Wordt een kind uit huis geplaatst, dan wordt er eerst gekeken of het kind opgevangen kan worden bij familie of kennissen. Is dit niet mogelijk, dan gaat een kind eventueel naar een pleeggezin. Soms voltijd, maar soms ook deeltijd. Een andere optie is dat een kind in een crisispleeggezin wordt opgevangen, maar dit is slechts een tijdelijke oplossing.

Pleegouders

Rienstra denkt dat veel ouders geen idee hebben dat ze geschikt zijn als pleegouders. “Ze denken dat ze een te drukke baan hebben, of te veel of te weinig verdienen. Of dat ze niet geschikt zijn omdat ze alleenstaand of homoseksueel zijn. Onzin vindt Rienstra. “Pleegouders hoeven geen superhelden te zijn. Door heel gewoon te doen, kunnen ze veel betekenen voor een pleegkind.”

Bron: Nu.nl

Reageer op artikel:
Meer kinderen in pleegopvang
Sluiten