Redactie
Redactie Gezondheid 21 jun 2018

Mexicaanse griep

De Mexicaanse griep, officieel Nieuwe Influenza A (H1N1) genoemd, werd in 2009 veroorzaakt door een nieuw virus. De gevolgen bleken gelukkig niet heel anders of ernstiger te zijn dan bij een gewone griep. Destijds vroegen veel ouders zich af of kinderen extra kwetsbaar zijn en wat ouders konden doen om het besmettingsgevaar zo klein mogelijk te maken.

J/M vroeg het in 2009 aan Harald Wychgel, voorlichter bij het RIVM, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Wat is Mexicaanse griep?

De Mexicaanse griep is een griepvirus dat erg veel lijkt op een normale griep, maar dat actief is over de hele wereld. [noot van de redactie: In Nederland zijn er in 2009 uiteindelijk 60 mensen overleden aan de Mexicaanse griep; bij een 'gewone' Nederlandse seizoensgriep ligt dit aantal tussen de 250 en de 2000.]

Hoe wordt het virus verspreid?

Door middel van praten, niezen en hoesten kunnen mensen elkaar besmetten. Het virus wordt via de lucht verspreid.

Lopen kinderen meer risico om de Mexicaanse griep te krijgen?

Doordat kinderen dichter op elkaar zitten en meer lichamelijk contact hebben dan volwassenen, kunnen zij eerder ziek worden. Het is niet zo dat zij een zwakkere weerstand hebben dan volwassenen.

Hoe kun je voorkomen dat je kind ziek wordt?

 • Laat je kind regelmatig de handen wassen met water en zeep en doe dat zelf ook. Bijvoorbeeld na school en voor het eten en slapengaan.
 • Zorg dat je kind een papieren zakdoek gebruikt als hij niest en hoest. Gooi het zakdoekje daarna meteen weg.
 • Vertel oudere kinderen dat ze niet in hun ogen wrijven of aan hun neus of mond zitten met hun handen. Bij de hele kleintjes kun je dit moeilijk voorkomen, maar zorg in ieder geval dat hun handen schoon zijn.
 • Maak regelmatig oppervlakken schoon die vaak worden aangeraakt, bijv. deurknoppen.
 • Vermijd direct contact met mensen met griep.

Wat zijn de symptomen die het meest voorkomen?

 • Koorts
 • Koude rillingen
 • Hoofdpijn
 • Spierpijn
 • Moeheid
 • Droge hoest

Deze symptomen hoeven niet allemaal voor te komen en er zit geen bepaalde volgorde in. Wees wel alert als kinderen hangerig zijn, dan kunnen ze het virus hebben.

Wat moet je doen als je kind toch de griep krijgt?

 • Hou je kind thuis en laat het niet naar school gaan of naar andere verplichtingen.
 • Zorg dat je kind de rust krijgt die het nodig heeft.
 • Blijf als het kan zoveel mogelijk uit de buurt van het kind als het hoest of niest.
 • Laat broertjes, zusjes, vriendjes of vriendinnetjes niet knuffelen met je zieke kind i.v.m. besmettingsgevaar.
 • Wees extra alert op het schoonhouden van je huis en het gebruik van papieren zakdoekjes.
 • Was je handen na contact met je kind en laat je kind ook regelmatig zijn handen wassen.

Het is niet nodig om vanwege eventueel besmettingsgevaar broertjes of zusjes van school te houden als je een ziek kind hebt. Het belangrijkst is ervoor te zorgen dat alles zo schoon mogelijk is. De klachten verdwijnen vanzelf weer na 2 tot 7 dagen, alleen het hoesten kan langer aanhouden.

Wanneer is je kind besmettelijk?

Je kind is besmettelijk vanaf één dag voordat het ziek wordt tot vijf of zes dagen na de eerste symptomen. Je zoon of dochter kan het virus ook bij zich dragen zonder er ziek van te worden. Er is dan wél besmettingsgevaar. Heeft een van je kinderen de griep gehad, dan is er een grotere kans dat de andere gezinsleden ook ziek word.

Wanneer moet je contact opnemen met de huisarts?

 • Als je kind behoort tot een risicogroep (bijvoorbeeld omdat het last heeft van astma, allergie of bronchitis) en het krijgt koorts (38 graden of hoger) en luchtwegklachten, zoals hoesten.Als je kind griep heeft en de symptomen verergeren
 • Bij een kind jonger dan twee jaar met koorts (38 graden of hoger) en luchtwegklachten, zoals hoesten.
 • Ga niet met een ziek kind bij de huisarts langs. Het kind kan andere mensen in de wachtkamer besmetten. De huisarts bepaalt of er eventueel nader onderzoek nodig is of schrijft virusremmers voor.
Reageer op artikel:
Mexicaanse griep
Sluiten