Redactie
Redactie Groepen 1-8 21 jun 2018

Net op school: Hoe communiceer ik met de leerkracht van mijn kind?

antwoord

Het contact met een leerkracht van de basisschool is inderdaad minder frequent dan met een leidster van een dagverblijf. Het is niet gebruikelijk dat er dagelijks contact is met de ouders over hun kind. Ook wordt er niet voor elk kind een zogenaamd ‘heen-en-weer-schriftje’ gebruikt waarin verslag wordt gedaan.

Op de meeste basisscholen is het de gewoonte om drie maal per jaar een tienminutengesprek te houden. Sommige scholen gebruiken het eerste oudergesprek om meer te weten te komen over de thuissituatie, het karakter en de leerbehoeften van het kind. Op deze manier proberen we zo goed mogelijk zaken op elkaar af te stemmen. De overige ouderavonden worden vaak na een rapportage gepland zodat de sociaal-emotionele ontwikkeling en leerprestaties besproken kunnen worden.

In het begin van het schooljaar wordt er vaak een ouderinformatieavond georganiseerd. Tijdens deze avond worden ouders op de hoogte gesteld van het programma van het betreffende leerjaar. Er is dan tijd voor vragen en opmerkingen.

Ouders zijn, als het goed is, altijd welkom voor een gesprek over hun kind. Neem daartoe zelf het initiatief. Natuurlijk is het voor de leerkrachten prettig wanneer je je aan een aantal richtlijnen wil houden:

  • Sta niet voor elk wissewasje op de stoep. Bedenk of het echt nodig is om verhaal te halen. Kinderen moeten ook leren omgaan met teleurstellingen. Niet alles op school hoeft ‘leuk’ te zijn.
  • Wil je graag belangrijke zaken bespreken maak dan even een afspraak met de leerkracht. Zij zal hiervoor tijd vrijmaken.
  • Mag je ’s morgens je kind de klas inbrengen, houd dan eventuele boodschappen voor de leerkracht kort. De juf staat bij de deur om de kinderen te ontvangen. Niet om bij te praten met de ouders.
  • Maak je je zorgen, schroom dan niet om een afspraak te maken! Ouders die zorg hebben om het welzijn van hun kind zijn natuurlijk altijd welkom. De leerkracht hoort graag wat er speelt zodat zij een kind kan begrijpen en op zaken kan inspelen.
  • Zeurouders bestaan niet. Ik heb meer moeite met ouders die je nooit ziet of spreekt dan met degenen die willen samenwerken met de leerkracht. We hebben tenslotte beiden dezelfde doelstelling: het beste voor ieder kind.
  • Het is niet fijn om te horen dat het niet goed gaat of dat jouw kind moeilijk gedrag vertoont. Probeer je niet te snel aangevallen te voelen, maar stel vragen. Vraag naar voorbeelden of naar werkjes van je kind. Vraag of er al een plan is om zaken aan te pakken en bied je hulp aan.
  • De mail is voor korte praktische zaken en zeker niet geschikt om kritiek te uiten of problemen uit te praten.

Jouw oudste zoon zit net op school. Voor hem, maar ook voor jou als ouder is alles nieuw. Je bent daarom tijdelijk vrijgesteld van alle regels. De leerkracht zal het prima en fijn vinden als je informeert naar hoe het gaat. Wil je de leerkracht iets langer spreken maak dan een afspraak zodat je rustig al je vragen kunt stellen.

Reageer op artikel:
Net op school: Hoe communiceer ik met de leerkracht van mijn kind?
Sluiten