Nieuwe normen van Cito: is onze dochter nu vooruit of achteruit gegaan?

antwoord

Tegenwoordig blijken leerlingen beter te scoren dan een aantal jaar geleden. Het gemiddelde niveau van de verschillende leeftijdsgroepen blijkt over de hele linie omhoog te zijn gegaan. Een reden voor het Cito om de normering aan te passen aan deze tijd. 
Nog steeds wordt het aantal vragen dat een leerling goed beantwoordt, omgezet naar een vaardigheidsscore. Daaraan verandert niets. 
Wat verandert er wel?
Onderstaande tabel laat zien hoe de normen zijn veranderd.

A t/m E

 • 25% hoogst scorende leerlingen                                A
 • 25% ruim tot net boven het landelijk gemiddelde       B 
 • 25% net tot ruim onder het landelijk gemiddelde       C
 • 15% ruim onder het het landelijk gemiddelde            D
 • 10% laagst scorende leerlingen                                 E

I t/m V

 • 20% hoogst scorende leerlingen                                I
 • 20% boven het landelijk gemiddelde                          II
 • 20% landelijk gemiddelde                                           III
 • 20% onder het landelijk gemiddelde                           IIII
 • 20% laagst scorende leerlingen                                  V

Toelichting: 

 • De verdeling A t/m E impliceert dat C het gemiddelde is. Dat is echter niet zo omdat het niveau A en B samen al 50 % is. Bij de nieuwe niveauverdeling is het niveau III wel het gemiddelde.
 • A t/m E is door de meeste scholen vervangen door I t/m V . Maar een I halen is nu iets moeilijker geworden! Een vaardigheidsscore die voorheen met een lage B werd aangeduid, valt nu onder het gemiddelde III. Terwijl de hoge B score nu een II genoemd wordt. Voor scholen die liever de A t/m E aanduiding blijven gebruiken, zal het behalen van een A eveneens iets moeilijker worden. Een vaardigheidsscore die voorheen zou worden aangeduid met een lage B zal nu worden aangeduid met een C.
 • Deze normering is ingevoerd voor de vakken rekenen, spelling, begrijpend lezen.

De scores zijn inderdaad niet te vergelijken; een A is dus niet hetzelfde als een I! De school kan er echter voor kiezen om de score om te zetten in de oude normering en door middel van een grafiek toch een doorgaande ontwikkelingslijn te laten zien. Op deze manier krijg je toch een beeld van hoe de resultaten zijn van je dochter met de oude en de nieuwe norm. Wanneer de school dit niet automatisch doet dan kun je tijdens een ouder gesprek vragen naar de vaardigheid scores. De leerkracht kan je vertellen of deze voldoende vooruit zijn gegaan.

Reageer op artikel:
Nieuwe normen van Cito: is onze dochter nu vooruit of achteruit gegaan?
Sluiten