Onderbouw Voortgezet Onderwijs

Het voortgezet onderwijs heeft de afgelopen jaren met veel nieuwe regelgeving vanuit de overheid te maken gehad. Sinds 1 augustus 2006 geldt de regeling onderbouw Voortgezet Onderwijs, die de opvolger is van de wetgeving Basisvorming. Scholen beslissen nu zelf hoe ze de kerndoelen uitwerken en op welke manier ze die aanbieden: in 15 vakken, brede leergebieden, projectmatig of anders. Daardoor kunnen scholen beter maatwerk bieden. De overheid heeft de 58 kerndoelen omschreven en onderverdeeld in: Nederlands; Engels; rekenen en wiskunde; mens en natuur; mens en maatschappij; kunst en cultuur; bewegen en sport.

Welke vreemde talen zijn verplicht in de onderbouw?

Alle schooltypen: Engels
Onderbouw VMBO (behalve basisberoepsgerichte leerweg): + 1 moderne taal
Onderbouw vwo/havo: + 2 moderne talen
Onderbouw gymnasium: + 2 moderne talen + Latijn + Grieks
In provincie Friesland: + Fries

Op welk moment kiest het kind voor vmbo, havo, vwo of gymnasium?

Veel scholen kennen een brugperiode van twee jaar, maar maken in de samenstelling van de eerste klassen vaak al onderscheid tussen een vwo-klas, havo/vwo-klas, havo-, vmbo/havo en vmbo-klas. De overheid verplicht scholen aan het einde van het tweede leerjaar een schooladvies te geven. Er zijn ook middelbare scholen waarop leerlingen direct vanaf de eerste klas kiezen voor één type onderwijs. De informatie is te vinden in de scholengids en op de website van de betreffende school.

De regeling onderbouw Voortgezet Onderwijs omschrijft:

  • kerndoelen en andere inhoudelijke eisen
  • profiel kiezen na twee jaar op vmbo, na drie jaar op havo/vwo
  • minimale onderwijstijd van 1040 klokuren per jaar
  • eisen aan inzetbaarheid onderwijspersoneel
  • eisen kwaliteitszorg en medezeggenschap

Websites:

www.minocw.nl
www.postbus51.nl
www.50tien.nl
www.oudersvo.kennisnet.nl
www.owinsp.nl

Cursus Helpen met huiswerk

Met de jaren krijgt je kind steeds meer huiswerk. De overgang naar de middelbare school doet er nog even een extra schep bovenop! Je vraagt: 'Heb je nog huiswerk?' of 'Kan ik je helpen met overhoren?' Maar wat kun jij als ouder écht doen om je kind goed te helpen?
De cursus Helpen met huiswerk geeft je praktische oplossingen om je 10- tot 14-jarige effectief te helpen bij zijn huiswerk. Het stimuleert je je kind zelfstandig te werken en verantwoordelijkheid te nemen. Onderwerpen als agendabeheer, woordjes leren en de stof herhalen komen uiteraard aan bod. Lees meer
Reageer op artikel:
Onderbouw Voortgezet Onderwijs
Sluiten