redactie
redactie Groepen 1-8 21 juni 2018

‘Onderwijs van de toekomst’: is dat wel een goed idee?

Staatssecretaris Dekker (Onderwijs) heeft een nieuw onderwijsplan laten opstellen. In 2032 zou het onderwijs er heel anders uit moeten zien. Er is alleen weinig steun van docenten voor het nieuwe plan. 

Ruim driekwart van de leerkrachten is het niet eens met de inhoud van het ‘onderwijs van de toekomst’, dat blijkt uit een enquête onder 884 docenten, schoolleiders en ander onderwijspersoneel.

‘Onderwijs van de toekomst’

De grootste verandering in het nieuwe onderwijsplan is het les krijgen binnen domeinen. In deze lessen zullen meerdere vakken tegelijk worden behandeld. Zo zal geschiedenis vallen binnen het domein Mens & Maatschappij. Wie meer geschiedenis wil, of zich juist meer wil verdiepen in economie, zal dat er als keuzevak bij moeten nemen. Daarnaast zou er in de kleuterklassen al begonnen moeten worden met het geven van Engelse les.

Kritiek

Niet alleen docenten en schoolleiders zijn het niet eens met het onderwijsplan. Ook vervolgopleidingen schreven in een brief aan Dekker dat ze bedenkingen hebben bij het nieuwe plan. Mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten zijn bang dat ook hun manier van lesgeven met het nieuwe onderwijs plan op de schop zal moeten. Pabo’s en andere lerarenopleidingen zullen docenten moeten scholen die meerdere vakken kunnen geven; vandaar het protest vanuit de hbo-raad. Daarnaast is het ook maar de vraag of  docenten dit willen.

Docenten

De teleurstelling over het ‘onderwijs van de toekomst’ blijkt uit de reactie van docenten op het Amstelveen college. Janneke Stuulen, docente Nederlands, zegt dat het uiteraard belangrijk is dat kinderen verbanden leggen tussen de verschillende vakken, maar dat dat tijdens projectweken ook al regelmatig wordt gedaan. ‘Het advies haakt niet in op de echte problemen: begin gewoon met het maken van kleinere klassen, dan gaat het onderwijsniveau vanzelf omhoog. Nu heb ik gemiddeld meer dan 30 leerlingen in de klas. Als je aan mij zou vragen hoe het beter kan in het onderwijs: kleinere klassen.’

Ook docent Philip de Vries laat weten dat het rapport hem totaal ontgaan is. ‘Ik zou als docent graag beter geïnformeerd willen worden zodat ik weet wat voor consequenties het heeft voor het lesgeven,’ zegt hij.

Petitie

Karin den Heijer, bestuurslid bij Beter Onderwijs Nederland (BON) en tevens docent lerares wiskunde en scheikunde laat weten dat het rapport ‘Onderwijs 2032’ niet onderbouwd is. ‘Het is een optelsom van wensen. Een rapport vol modieuze termen als ‘persoonsvorming’, ‘burgerschap’ en ‘keuzevrijheid’. Dit terwijl er grote problemen in het onderwijs zijn, zoals: lerarentekort, lesuitval en tekort aan vakmanschap.’ Volgens BON zullen de verschillen tussen scholen toenemen wanneer de plannen worden uitgevoerd. Daarom is BON een petitie gestart tegen de plannen van ‘onderwijs van de toekomst’. De petitie is nu door ongeveer 1000 mensen ondertekend.

 

Bron: De Telegraaf

Reageer op artikel:
‘Onderwijs van de toekomst’: is dat wel een goed idee?
Sluiten