Onderzoek: jongens hebben profijt van groter aantal meisjes op school

Zit jouw zoon met meer meisjes in de klas dan jongens en baalt hij hiervan? Helemaal nergens voor nodig, zo blijkt uit onderzoek van de Radboud Universiteit. Jongens presteren juist béter wanneer er meer meisjes bij ze op school zitten…

Dit schrijven sociologen van de universiteit in het wetenschappelijk tijdschrift School Effectiveness and School Imrpovement.

Leeromgeving

Onderzoeker Margriet van Hek onderzocht welke invloed de leeromgeving heeft op het presteren van jongens en meisjes op middelbare scholen. Van Hek bekeek ruim 200.000 schoolresultaten van 15-jarigen over heel de wereld. Wat blijkt? Jongens presteren beter op scholen waar meer dan 60 procent van de scholieren een meisje is. Dit komt volgens de onderzoekers omdat meisjes de leeromgeving productiever maken. En de leeromgeving heeft meer invloed op jongens, zo blijkt uit eerder onderzoek, waardoor jongens meer profiteren van een hoger aantal meisjes. “Een mogelijke verklaring voor de positieve invloed van meisjes is dat aan hen vaker eigenschappen, zoals betere concentratie en hogere motivatie om goed te presteren, worden toegeschreven dan aan jongens,” legt Van Hek uit.

Juiste balans in verdeling

Volgens de onderzoekster kunnen bijvoorbeeld de lage leesscores van jongens worden verhoogd, wanneer er wordt gekeken naar een juiste balans in de verdeling van jongens en meisjes op school. Ook beleidsmakers kunnen hier volgens hoogleraar Sociologie Gerbert Kraaykamp naar kijken. “Voor beleidsmakers is het misschien interessant om na te denken over maatregelen die een meer gelijke verdeling van jongens en meisjes op scholen stimuleren”, zegt hij. “Met name het tegengaan van keuzes voor typische jongens en typische meisjes vakken zou daarbij een rol kunnen spelen. Maar wat we nog wel verder moeten uitzoeken is in hoeverre de verschillen die we vinden voor scholen ook concreet in het klaslokaal spelen.”

Bron: Radboud Universteit – School Effectiveness and School

Reageer op artikel:
Onderzoek: jongens hebben profijt van groter aantal meisjes op school
Sluiten