Redactie
Redactie Oppas 19 jun 2018

Oppas en naschoolse opvang

Van de 2,5 miljoen kinderen onder de 13 jaar, heeft anderhalf miljoen te maken met enige vorm van kinderopvang. Welke mogelijkheden zijn er en wat zijn de voor- en nadelen?

Buitenschoolse opvang

Georganiseerde naschoolse, voorschoolse en buitenschoolse opvang per groep in een kindercentrum (al dan niet binnen het schoolgebouw) of bij een geregistreerde gastouder. Per 1 augustus 2007 moeten basisscholen de aansluiting met de erkende kinderopvang regelen als ouders daarom vragen. Ouders blijven zelf verantwoordelijk voor de opvang.

Financiën: ouders betalen de kosten en krijgen onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming via de Wet kinderopvang. De hoogte is afhankelijk van het belastbaar inkomen, aantal uur en aantal kinderen. Op de site van OCW staan financiële tabellen waaruit de kosten dagopvang en buitenschoolse opvang zijn af te leiden.
Voordelen: professionele leiding, opvang is altijd gewaarborgd en niet afhankelijk van één persoon, (soms) gevarieerd activiteitenaanbod.
Nadelen: kinderen zijn lang van huis, voor veel kinderen vanaf een jaar of tien niet meer aantrekkelijk.

Oppas aan huis

Opvang in het eigen huis van het kind door een bekende of onbekende oppas, al dan niet tegen betaling. Uurbedrag varieert van € 3,60 voor één kind tot € 5,95 voor drie of meer kinderen (adviesbedragen van het Nibud voor 2007)

Voordelen: Kind is in eigen, vertrouwde omgeving met eigen speelgoed en vriendjes in de buurt; een flexibele oppas kan bij extra vrije dagen van school of als het kind ziek is, ook oppassen; eventueel extra huishoudelijke klussen of koken.
Nadelen: kwetsbaar (ziekte van of ruzie met oppas); aantasting privacy en bemoeienis opvoeding; geen professional.

Gastouder of thuisoppas

Opvang in het huis van de gastouder (geregeld via officieel gastouderbureau) of thuisoppas (informeel geregeld).

Financiën: via gastouderbureau betaalt u een vast uurtarief voor de oppas plus bemiddelingskosten. Een thuisoppas is goedkoper omdat de bemiddelingskosten wegvallen, maar de controle is ook minder. Het Nibud geeft geen richtbedragen. Tarieven variëren van
Voordelen: opvang in huiselijke sfeer; vaak zijn flexibele afspraken mogelijk; kinderen uit één gezin bij elkaar;
Nadelen: voor de informeel geregelde thuisoppas geldt: kwetsbaar (ziekte van of ruzie).

Au pair

Een buitenlandse jongere die tegen kost en inwoning maximaal een jaar voor de kinderen in het gastgezin zorgt.

Financiën: zakgeld, cursus, verzekering, reis van en naar land van herkomst, visumaanvraag en verblijfsvergunning bepalen de uiteindelijke kosten. In 2007 maandelijks: rond € 600 (kost en inwoning zijn hier niet in doorberekend)
Voordelen: flexibel, deel van huishoudelijke werk, opvang in eigen omgeving, kennismaken andere cultuur.
Nadelen: inbreuk op privacy, sociale verantwoordelijk voor au pair, geen subsidiemogelijkheid, jaarlijkse wisseling, ondanks tussenkomst bemiddelingsbureau kan het niet klikken.

Websites:

www.nannyencare.nl
www.ocw.nl – dossier kinderopvang met uitgebreide informatie over kosten
www.nibud.nl – Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting
www.schoolenopvang.nl – onderwijsvakbonden en het ministerie van OCW; zie de FAQ
www.napoweb.nl – Nederlandse Au Pair Organisatie
www.llink.nl

Reageer op artikel:
Oppas en naschoolse opvang
Sluiten