Redactie
Redactie Ouders 19 jun 2018

Ouderschapsverlof 2016: waar heb je recht op?

Totdat je kind 8 jaar is, heb je als ouder recht op ouderschapsverlof. Maar hoeveel, hoelang en wanneer mag je dit opnemen? En is dit voor beide ouders hetzelfde?

Ouderschapsverlof geeft je als ouder de mogelijkheid om tijdelijk minder te werken, zodat je meer tijd kunt besteden aan je kind. In Nederland heb je recht op 26 werkweken ouderschapsverlof. Dit betekent dat als je 34 uur per week werkt, je recht hebt op 26 x 34 uur verlof. Hieraan zijn de volgende regels verbonden:

  • Het verlof is voor beide ouders hetzelfde (26 x het aantal werkuren per week van de betreffende ouder)
  • Je kunt voor elk kind apart ouderschapsverlof opnemen (ook bij een tweeling)
  • Je kunt ouderschapsverlof krijgen voor een kind, adoptiekind, pleegkind of stiefkind, op voorwaarde dat het kind officieel bij jou woont
  • Je kunt ouderschapsverlof aanvragen zodra je in dienst bent bij een werkgever
  • Je bepaalt zelf hoe en wanneer je verlof opneemt, maar moet dit wel 2 maanden van tevoren (schriftelijk) melden aan je werkgever

Rechten

Sinds 1 januari 2015 zijn er een aantal dingen veranderd met betrekking tot het ouderschapsverlof. Zo mag je nu zelf bepalen hoe je invulling geeft aan de vrije uren waar je recht op hebt, hoef je niet langer minstens 1 jaar in dienst te zijn bij de werkgever en is de ouderschapsverlofkorting afgeschaft. Ook hebben partners van de moeder sinds dit jaar recht op 3 dagen ouderschapsverlof (partnerverlof) na de bevalling. Dit partnerverlof gaat wel af van het totaal aantal uren aan ouderschapsverlof dat je hebt.

Meer of minder werken

Als het aantal werkuren per week contractueel verandert, dan wordt ook het aantal uur ouderschapsverlof aangepast. Of je nu langere of kortere werkweken gaat maken: het aantal weken dat je recht hebt op ouderschapsverlof blijft hetzelfde (26 in totaal), maar het aantal uur verandert.

Rekenvoorbeeld

Stel, je werkte tot voorheen 34 uur per week (26 x 34 = 884 uur recht op verlof) en hebt 14 weken ouderschapsverlof opgenomen. Dit betekent dat je nog 12 weken verlof over hebt. Als je in het vervolg minder gaat werken dan 34 uur per week, bijvoorbeeld 28 uur, dan heb je simpelweg 12 x 28 uur ouderschapsverlof over. Als je meer gaat werken, bijvoorbeeld 40 uur per week, dan heb je 12 x 40 uur ouderschapsverlof tegoed.

Hoe vraag ik ouderschapsverlof aan?

Het ouderschapsverlof moet je ten minste 2 maanden voordat je het verlof wil laten starten schriftelijk aangeven bij de werkgever. Als je ouderschapsverlof wil opnemen na de geboorte van je kind, geef je dit 2 maanden voor de uitgerekende datum aan. Let op of er speciale regelingen voor ouderschapsverlof opgenomen zijn in jouw cao. In het schriftelijke verzoek moeten minimaal de volgende dingen opgenomen zijn:

  • hoe lang je het verlof wil laten duren
  • de datum waarop je het verlof in wil laten gaan
  • over hoeveel verlof het in totaal gaat
  • of het verlof over specifieke werkdagen gaat, of dat het een aaneengesloten periode is

Een werkgever mag een verzoek in principe niet weigeren, maar er zijn altijd uitzonderingen (bijvoorbeeld als jouw afwezigheid de gezondheid van het bedrijf in het geding brengt). Samen met je werkgever kun je dan tot een alternatief verlof komen.

Lees alles over voogdij, gescheiden ouders, verzekeringen en andere juridische zaken op Rechtsinfo.nl.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Iedere zaterdag het beste van J/M Ouders in je mailbox

Begin je weekend goed met de mooiste verhalen van J/M Ouders

Reageer op artikel:
Ouderschapsverlof 2016: waar heb je recht op?
Sluiten