redactie
redactie Groepen 1-8 21 juni 2018

Overblijven

Dagelijks maken zo’n 600.000 basisscholieren gebruik van de overblijf op school. Het schoolbestuur is verantwoordelijkheid voor het overblijven op school. Deze regeling geldt sinds schooljaar 2006/2007.

Elke school moet de overblijfregeling vermelden in de schoolgids. De kosten voor de overblijf liggen bij de ouders. De eisen die de overheid stelt, kan je nalezen op www.minocw.nl/opvang

De Vereniging voor Openbaar Onderwijs ondersteunt met het Expertisecentrum Verantwoord Overblijven ouders, overblijfkrachten en schoolbesturen. Zie www.verantwoordoverblijven.nl.

Reageer op artikel:
Overblijven
Sluiten