Passend onderwijs lijkt geen succes

Kinderen die extra begeleiding of zorg hebben naar een gewone basisschool laten gaan. Het leek zo'n goed idee, maar ouders én docenten zijn het met elkaar eens: het passend onderwijs werkt niet zoals het zou moeten.

Dit blijkt uit onderzoek van In1school, een project van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK).

Te weinig maatwerk

Twee jaar geleden werd de wet voor het passend onderwijs ingevoerd, zodat kinderen die extra zorg en begeleiding nodig hebben toch naar een gewone school kunnen gaan. In de praktijk gaat het helaas heel anders dan bedacht. In ruim negentig casussen komt naar voren dat scholen kinderen te weinig maatwerk bieden of aanvragen afwijzen. Kinderen die veel zorg nodig hebben worden daardoor alsnog doorverwezen naar het speciaal onderwijs.

'Meer scholing en expertise

“Scholen en leraren zijn niet goed gefaciliteerd”, vertelt projectleider Agnes van Wijnen aan het AD. “Ze hebben scholing nodig en meer expertise.” Volgens haar moet dit al beginnen op de lerarenopleiding, waar nu nog te weinig aandacht is voor het bieden van maatwerk.

Ouders slagen niet

Steeds vaker gaan ouders met hun klachten naar ouderorganisaties. Scholen hebben niet genoeg geld of zijn niet bekwaam genoeg om de juiste begeleiding aan te bieden. “Ouders proberen het zo goed mogelijk te regelen, maar slagen vaak niet”, legt Van Wijnen uit. “Als een kind bepaalde beperkingen heeft en niet de benodigde hulp krijgt, loopt het op de tenen.”

Op een rij

Ook staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs is zich bewust van de tegenvallende resultaten. “Leraren hebben moeite om passend onderwijs vorm te geven en ouders lopen tegen drempels aan”, reageert hij. De staatssecretaris wil daarom de problemen waar ouders en scholen tegenaan lopen op een rij zetten.

Bron: AD

Reageer op artikel:
Passend onderwijs lijkt geen succes
Sluiten