Redactie
Redactie Dyslexie 21 jun 2018

Passend onderwijs voor mijn zoon

antwoord

Bij dit soort moeilijke beslissingen over een individuele leerling spelen vaak twee belangrijke overwegingen een rol.

  • Ten eerste: Wat zijn de mogelijkheden op school wat betreft passend onderwijs? Wat kan de school jouw zoon nog bieden de komende twee jaar?Je mag verwachten dat er een passend programma voor je zoon wordt gemaakt. Misschien zijn de einddoelen verlaagd en is het mogelijk om in één jaar een niveau te bereiken dat goed aansluit bij het praktijkonderwijs van het voortgezet onderwijs. Maar je mag als ouder ook vragen om dit programma uit te smeren over twee jaar. Misschien is dit echter niet iets wat je zoon gelukkig gaat maken.
     
  • Ten tweede en zeker zo belangrijk: Het welzijn van het kind. Hoe gaat het met dit kind op school? Hoe is zijn gevoel van eigenwaarde en hoe gaat het om met zijn achterstand. Het komt nogal eens voor dat kinderen het erg onprettig vinden om steeds met een eigen programma te moeten werken. Zeker wanneer de achterstand verschillende vakgebieden betreft, kan een kind het moeilijk hebben met accepteren dat het op een lager niveau functioneert. De kans is groot dat je zoon het veel prettiger vindt om straks op het voortgezet onderwijs op zijn eigen niveau, met de hele groep mee te kunnen.

Ik raad je aan om deze zaken goed te overwegen en opnieuw in gesprek te gaan met de intern begeleidster, maar ook met de leerkracht van je zoon. Laat hen goed uitleggen wat de overwegingen en mogelijkheden van de school zijn. Neem niet direct een beslissing. 

Het kabinet wil het huidige stelsel van passend onderwijs herzien. Scholen zijn vanaf 1 augustus 2013 verplicht een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. De inwerkingtreding van dit wetsvoorstel hangt nog af van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer. Tegelijk wil het kabinet 300 miljoen euro bezuinigen op passend onderwijs.
Het blijft dus belangrijk om steeds in goed overleg met de school, de belangen van jouw kind en de mogelijkheden van de school te onderzoeken!

Reageer op artikel:
Passend onderwijs voor mijn zoon
Sluiten