Pleegouders en gastgezin

Soms kunnen kinderen niet bij hun ouders wonen. Dan kan een pleeggezin uitkomst bieden. Door een groot tekort aan pleeggezinnen is er voor de helft van de kinderen geen plaats.

Welke soorten pleegzorg zijn er?

  • Crisisopvang (meerdere kinderen in een jaar)
  • Tijdelijke pleegzorg
  • Langdurige pleegzorg
  • Weekend- en vakantiepleegzorg

Wat kan een pleegouder verwachten?

  • Pleegzorg is geen adoptie: het is de bedoeling dat het kind teruggaat naar de ouders.
  • Pleegkinderen zijn niet blij of dankbaar maar boos en verdrietig. Ze zijn immers net gescheiden van hun ouders.
  • Pleegkinderen hebben veel meegemaakt en kunnen gedragsproblemen vertonen.

Wat betekent pleegzorg voor het eigen gezin?

  • Iedereen moet stukje opschuiven, ook in emotionele zin
  • Verdriet als een kind weer weggaat
  • Eigen kinderen zien dat er ook kinderen zijn die een ander leven leiden

Websites:

www.pleegzorg.nl – Pleegzorg Nederland
www.denvp.nl – De Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen
www.europakinderhulp.nl – Europa Kinderhulp

Reageer op artikel:
Pleegouders en gastgezin
Sluiten