redactie
redactie Groepen 1-8 19 juni 2018

Problemen met een overblijfmoeder

antwoord

Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de overblijf, ook wel tussenschoolse opvang (tso) genoemd. Samen met de ouders bepaalt de school hoe dit wordt georganiseerd. De school kan kiezen voor professionele opvang tijdens de lunch en de pauze die daarop volgt. Vaak kiezen ouders en school vanwege de kosten voor vrijwilligers.
Sinds 2011 zijn er scholingsverplichtingen voor deze vrijwilligers. Vrijwilligers die structureel als overblijfkracht worden ingezet moeten een aantal cursussen volgen.

De moeder die in jouw geval helpt tijdens het overblijven, werkt dus onder verantwoordelijkheid van het schoolbestuur en daarmee ook van de school. Je mag verwachten dat het functioneren van de tso regelmatig met de directie wordt geëvalueerd.

Je bent het niet eens met de beslissing van de overblijfmoeder om de cola van je dochter te verbieden. Mijn advies is: leg je erbij neer. Medewerkers van de tussenschoolse opvang hanteren de regels die in de school gelden. In dit geval is de regel geen cola, dus ook geen kindercola. Je zou je dochter een groot plezier doen wanneer je haar een drankje meegeeft dat haar geen problemen oplevert.

Blijft het feit staan dat je dochter de hele dag niks gedronken heeft. Ik begrijp dat je dat vervelend vindt. De overblijfmoeder had haar een glaasje water kunnen aanbieden. Je dochter had bij ernstige dorst in de middag, een glaasje water aan de leerkracht kunnen vragen. Dit zal zeker niet geweigerd worden. Het probleem is in de toekomst eenvoudig te voorkomen door je dochter een ander drankje mee te geven.

Overblijfouders staan voor een zware taak. Hun autoriteit wordt vaak niet als vanzelfsprekend geaccepteerd door kinderen. De oorzaak hiervan is meestal niet het gedrag van overblijfouders. Zij komen slechts een uurtje per dag als vrijwilliger, en hebben een flinke klus. In deze korte tijd zorgen zij:

  • Dat er voldoende rust is om te eten en te drinken.
  • Ze registreren welke kinderen aanwezig zijn tijdens de lunch en welke uitzonderingen er die dag zijn.
  • Het moet gezellig zijn, er moet goed gegeten worden, niet geknoeid of geklierd.
  • De lunch moet worden opgeruimd en de tafels weer schoon opgeleverd.
  • Vervolgens mogen de kinderen buitenspelen en houden de overblijfouders toezicht. Het surveilleren op een vol schoolplein is een verantwoordelijke taak. Wanneer je niet alle kinderen kent en de autoriteit nog niet hebt die een leerkracht vaak vanzelfsprekend wel heeft, dan heb je een pittige taak!

Overblijfouders hebben de steun van school en ouders nodig. Leerkrachten en ouders moeten kinderen op het hart drukken dat zij zich moeten houden aan de afspraken en regels tijdens de lunch.

Wanneer er regelmatig problemen zijn is het verstandig een gesprek met de betreffende overblijfkracht te vragen. Kom je er niet uit, neem dan contact op met de coördinator van de tso, de directie of de MR.

Voor kinderen is het van groot belang dat het uurtje tussen de middag hun ontspanning brengt. Ze moeten er nog een hele middag tegenaan. Wanneer je het gevoel krijgt dat de sfeer en de onrust tijdens het overblijven je kind geen goed doen, ga dan hierover het gesprek aan.

Reageer op artikel:
Problemen met een overblijfmoeder
Sluiten