Redactie
Redactie Alcoholgebruik 19 jun 2018

Pubers, zuipketen en drankhokken

Zuipketen en drankhokken zijn particuliere ‘hangplekken’ waar pubers samenkomen om te feesten en te drinken. Woon je in de buurt van een zogenaamde zuipkeet of -hok, dan is de kans groot dat je kind vroeg of laat vraagt of hij hier naartoe mag.

Wat is een zuipkeet of drankhok?

Zuipketen en drankhokken zijn benamingen voor schuren, zolders en caravans die op particuliere grond staan. Jongeren tussen de 13 en 23 jaar komen hier samen voor de gezelligheid en om te drinken. Soms zijn deze hangplekken het initiatief van ouders die liever willen dat hun kind feest en drinkt binnen de eigen gemeenschap, dan ergens anders. Het kunnen ook plekken zijn die door pubers zelf zijn gekozen om met elkaar te ‘chillen’.

Hoeveel zuipketen zijn er?

Zuipketen zijn vooral in het noorden en oosten van Nederland enorm populair, maar ook daarbuiten zijn er gebieden met relatief veel zuipketen, in het Westland bijvoorbeeld. In 2013 waren er in Nederland ongeveer 1500 keten te vinden. In de media wordt gesuggereerd dat dit aantal flink is toegenomen sinds het verbod op het drinken van alcohol onder de 18 jaar, dat op 1 januari 2014 is ingegaan, maar officiële cijfers zijn niet bekend.

Zuipen of chillen

Zuipketen en -hokken komen regelmatig in het nieuws vanwege het alcoholgebruik op deze plekken. Ook door jongeren die nog geen 18 jaar zijn. Volgens sommige pubers en hun ouders is dit onzin en gaat het vooral om de gezelligheid. Toch wordt er in het merendeel van de keten alcoholische drank verkocht. Soms aan kinderen onder de 18 jaar. Hiermee worden verschillende wetten overtreden: alcohol mag alleen verkocht worden op plekken die onder de horecawet vallen en nooit aan kinderen onder de 18 jaar. Bovendien is er in sommige keten geen controle van volwassenen waardoor het drinken flink uit de hand kan lopen.

Mening overheid

De overheid is niet enthousiast over het bestaan van zuipketen. Ze vinden het een slechte ontwikkeling dat pubers op deze locaties illegaal aan alcohol kunnen komen. Ook hebben ze moeite met het gebrek aan toezicht en zaken als brandgevaar, geluidsoverlast en vechtpartijen. Met name de VVD maakt zich hard voor een verbod. ‘Jongeren kunnen hier vaak doen en laten wat ze willen. Er wordt niet gecontroleerd op leeftijd of hygiëne,’ legt VVD Tweede Kamerlid Arno Rutte uit die alcoholpreventie in zijn portefeuille heeft. ‘Het ergste is nog dat gemeenten precies weten waar ze staan, maar vaak niets doen. Die drankhokken zijn honderd procent illegaal en ze moeten allemaal ontruimd worden.’

Je puber gaat naar een zuipkeet; wat spreek je af?

Als ouder moet je zelf beslissen of je je puber naar een keet of hok laat gaan in zijn vrije tijd. Wil jouw kind zo’n keet bezoeken, dan is het verstandig er eerst zelf een kijkje te nemen of contact op te nemen met de eigenaar van het terrein waarop de keet staat. Is de keet veilig wat betreft ventilatie en brandgevaar? Is er een volwassene die toezicht houdt? En hoe oud zijn de meeste bezoekers en is dit wel een besloten vriendengroep? Ook is het belangrijk om te weten dat er geen drank door de bezoekers aan elkaar wordt verkocht. Ook niet via een zogenaamd turflijstje, waarbij er aan het eind van de maand afgerekend wordt. Krijgt jouw puber vervolgens toestemming om te gaan, maak dan van tevoren duidelijke afspraken met elkaar. Informeer je kind dat sterke drank verboden is in een keet, ook in de vorm van mixdranken en maak over het drinken van andere alcoholische dranken zoals bier afspraken met je kind. Geldt de afspraak van NIX bij jullie thuis, dan geldt dit ook als je kind op stap gaat. Mag je puber van jullie af en toe drinken, maak dan duidelijk waar de grens ligt. Houd je zoon- of dochterlief zich aan de afspraak, dan kan hij of zij gaan gerust gaan ‘chillen’ in het lokale hok of de keet.

Kijk hier voor meer informatie over jongeren en alcoholgebruik.

Reageer op artikel:
Pubers, zuipketen en drankhokken
Sluiten