Redactie
Redactie Eindexamen 21 jun 2018

Omstreden rekentoets alleen voor vwo’ers

De rekentoets voor eindexamen leerlingen is erg omstreden. De PvdA wil nu dat de rekentoets alleen nog voor vwo-leerlingen verplicht is, omdat zij voor de toets vaak wel een voldoende halen.

Alleen vwo

Even leek het alsof de rekentoets helemaal afgeschaft zou worden, maar dat gaat niet gebeuren. De PvdA is nog wel tegen het invoeren van de toets op het vmbo, mbo en de havo, maar kan volgens de partij nog wel op het vwo gegeven worden. Daar is de kwaliteit van de rekenlessen goed genoeg, waardoor veel leerlingen de toets halen.

Tegenstand

Woensdagavond hielden de oppositiepartijen een debat over de toets. De SP, D66, CDA, GroenLinks, ChristenUnie en de SGP willen het liefst helemaal van de toets af. Zij vinden dat eerst de rekenlessen moeten verbeteren, voordat er een toets ingevoerd moet worden. Volgens de partijen is deze ‘toetsdrift’ nergens voor nodig en worden leerlingen daar juist de dupe van.

Maar, zo zegt PvdA’er Tanja Jadnanansing, zijn de resultaten op het vwo tot nu toe zo goed dat invoering hier wel verantwoord is. Voor het vmbo, mbo en havo is dat volgens haar niet het geval, dus hoeven de toetsen niet mee te tellen. Met dit idee gaat ze tegen het idee van minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker in. Zij willen dat de toets alleen op het mbo niet doorgaat, omdat alleen daar de rekenlessen nog niet op orde zijn.  

Waarom eigenlijk deze toets?

Middelbare scholieren blijken niet erg goed te zijn in rekenen. Er is daarom een toets ingevoerd, waarvan de resultaten meetellen bij het behalen van een diploma. Scholen en de oppositie hadden felle kritiek op de invoering en er is flink over gediscussieerd. De toets zou te moeilijk zijn, vinden veel mensen. Ook telt deze te zwaar: als een leerling de rekentoets niet haalt, mag hij geen eindexamen doen. Kortom, als je niet goed in rekenen bent, kan je je school niet afmaken.

Meer weten over de rekentoets? Kijk hier.

Bron: RTL Nieuws

Reageer op artikel:
Omstreden rekentoets alleen voor vwo’ers
Sluiten