Scholen voortgezet onderwijs publiceren prestaties

03 februari 2011 heeft de VO-raad in de Beurs van Berlage de website www.schoolvo.nl gelanceerd met daarop de prestaties van alle scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland. Het is voor het eerst dat een onderwijssector de eigen prestaties van scholen op een brede, eenduidige manier presenteert.

Op de site laten scholen voortaan zien hoe ze presteren op twintig onderdelen, zoals examens, zittenblijven, lesuitval, personeel, veiligheid en tevredenheid. De gegevens worden vergeleken met het landelijk gemiddelde (benchmark). Scholen kunnen de resultaten ook presenteren op de eigen website. 

De website is het resultaat van het project Vensters voor Verantwoording van de VO-raad, waarbij alle cijfermatige informatie over scholen voor voortgezet onderwijs, wordt verzameld in één systeem. De informatie is afkomstig van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO, voorheen Cfi), de Onderwijsinspectie en van de scholen zelf. Het is voor scholen mogelijk om de gepubliceerde informatie van toelichtingen te voorzien, waardoor een genuanceerd en eerlijk beeld ontstaat van wat een school daadwerkelijk presteert. Publicatie van schoolprestaties op de website is geen doel op zich, maar dient als basis voor de horizontale verantwoording, de dialoog over de kwaliteit van het onderwijs met belanghebbenden van de school. Aan de hand van die gegevens kunnen zij in gesprek met belanghebbenden, zoals ouders en basisscholen. 

De lancering van www.schoolvo.nl is een belangrijke stap voorwaarts op het gebied van transparantie door scholen in het voortgezet onderwijs. Daarnaast is het een belangrijk instrument voor de kwaliteitsbewaking van de scholen zelf. Scholen nemen op vrijwillige basis deel aan Vensters voor Verantwoording. Inmiddels heeft 90 procent van de scholen zich bij het project aangesloten, waarvan 41 procent alle gegevens heeft gepubliceerd. Van de scholen die (nog) niet deelnemen of nog niet alle gegevens gepubliceerd hebben, is de helft van de resultaten te zien. Het gaat daarbij om de gegevens die via DUO en de Inspectie zijn verkregen. 

Reageer op artikel:
Scholen voortgezet onderwijs publiceren prestaties
Sluiten