Seksueel misbruik op scholen toegenomen

Het aantal gevallen van seksuele intimidatie en seksueel misbruik neemt toe op middelbare scholen èn basisscholen. De Onderwijsinspectie maakt zich hier zorgen over en roept scholen op hier wat aan te doen. En ook de politiek zou actie moeten ondernemen.

Onderwijsinspectie

Het aantal meldingen van geweld op scholen mag dan zijn afgenomen, het aantal meldingen van seksueel misbruik neemt alleen maar toe. Het aantal gevallen van seksuele intimidatie steeg maar licht; van 249 naar 254 meldingen. Hieronder valt ongewenste hinderlijke aanrakingen en ongewenst gedrag via sociale media.

Grotere zorgen maakt de Onderwijsinspectie zich over de grote stijging van het aantal meldingen van seksueel misbruik; namelijk van 86 naar 112 meldingen. Deze meldingen betreffen ernstige zaken, zoals: zedendelicten, zoals ontucht, verkrachting of aanranding. De meeste meldingen kwamen van middelbare scholieren (54 meldingen), maar ook basisscholen speelden zorgwekkend veel incidenten (36 meldingen).

Verantwoordelijk

In een derde van de gevallen is  een docent of iemand anders die taken in de school vervult de dader. De Onderwijsinspectie roept scholen om gedragscodes voor hun docenten vast te leggen, net als voor niet-onderwijzend personeel en leerlingen. Scholen en schoolbesturen zijn namelijk wettelijk verplicht om zorg te dragen voor de sociale, psychische en fysieke veiligheid van hun leerlingen. Daarnaast moeten ze goede seksuele voorlichting geven, leerlingen weerbaar maken en zorgen dat er geen onveilige situaties kunnen ontstaan.

Politiek

Ook de Tweede Kamer reageert geschokt op de stijging van het aantal meldingen. PvdA-Kamerlid Loes Ypma wil dat staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs direct actie onderneemt: ‘Ik schrik echt van deze cijfers. Als ouder moet je er vanuit kunnen gaan dat je kind veilig is op school. Leraren hebben een vertrouwenspositie, en daar on- of offline misbruik van maken is onacceptabel.’

SP-Kamerlid Tjitske Siderius vermoedt dat de stijging een gevolg is van het onpersoonlijker worden van onderwijs, door onder andere grotere klassen. ‘Dit maakt de sociale afstand tot de docent en leerlingen onderling groter en geeft eerder een voedingsbodem voor seksuele intimidatie en seksueel geweld,’ aldus Siderius

VOG

De D66 pleit voor een vernieuwing van de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). ‘Vanuit mijn eigen ervaring als rector en bestuurder zeg ik: ontslag op staande voet en aangifte doen. Zulke mensen mogen niet meer opnieuw aan het werk in het onderwijs,’ aldus Paul van Meenen (D66).

Bron: Nu.nl

Reageer op artikel:
Seksueel misbruik op scholen toegenomen
Sluiten