Slordig handschrift

antwoord

Het is inderdaad vreemd dat het probleem nu in groep 6 pas serieus wordt besproken. Een slecht handschrift kan heel hinderlijk zijn voor een leerling. Er wordt tegenwoordig veel op computers gewerkt maar een vlot leesbaar handschrift is nog steeds erg hard nodig. Op het voortgezet onderwijs wordt nog heel veel geschreven en ook bij vervolgstudies. Bovendien is het schrijfonderwijs op de basisschool een onderdeel van de ontwikkeling van de fijne motoriek: de beweging vanuit de pols, de fijne beweging vanuit de vingers. De training van deze fijne vingerbewegingen kunnen we niet zomaar vervangen door het typen op een toetsenbord. Je gaat dan aan een belangrijke basisdoelstelling voorbij.

Wat kun je doen?

  • Het is zeker nog niet te laat. Een kinderergotherapeut kan jouw zoon zeer waarschijnlijk helpen. Je kunt in overleg met de leerkracht en je huisarts kijken of je een verwijzing kan krijgen.
  • Een ergotherapeut kan onderzoeken of het slechte handschrift door een motorisch probleem veroorzaakt wordt of dat het een kwestie is van individuele aandacht met de juiste instructie, een goede houding en pengreep.
  • Het is ook nog niet te laat om de pengreep te veranderen. Wanneer een leerling een verkeerde pengreep heeft aangeleerd dan is het heel lastig om dat in de klas af te leren. De les heeft namelijk op dat moment een ander doel waarop de leerling zich moet concentreren. Daarbij is het voor een leerkracht moeilijk om voortdurend in de gaten te houden of een leerling zijn pen goed vast pakt en ook zo blijft vasthouden.
  • Een ergotherapeut kan in alle rust een leerling laten trainen met als enig doel het verbeteren van het handschrift en het trainen van de juiste pengreep. Je zoon zal zich bewust worden van het belang van een goede pengreep en leesbaar handschrift. Hij zal ook gemotiveerd raken om eraan te werken en er kan dan in korte tijd veel vooruitgang geboekt worden.

Natuurlijk is het de taak van de leerkracht om oplossingen te zoeken voor een kind dat een slecht handschrift heeft. Het is jammer dat dit niet al in voorgaande jaren is gebeurd. Het is nu niet meer terug te draaien en de leerkracht zal het probleem niet in haar eentje kunnen oplossen. Zij kan namelijk niet de intensieve individuele aandacht bieden die jouw zoon nu nodig heeft.

Reageer op artikel:
Slordig handschrift
Sluiten