Speels in groep 4

antwoord

Het komt niet vaak voor dat een kind groep 3 over moet doen om sociaal emotionele redenen, zoals jong of speels zijn, of vanwege concentratieproblemen. Zeker wanneer de cognitieve vakken geen enkel probleem opleveren, zal er vaker gekozen worden voor doorstromen dan voor doubleren.

De leerkracht van je zoontje heeft toch veel twijfels en daar zal zij haar redenen voor hebben.
Mijn idee is dat kinderen in groep 4 nog heerlijk speels mogen zijn. Het ene kind heeft meer moeite met de taakgerichtheid dan het andere. De leerkracht van groep 4 zal hier rekening mee houden en proberen om elk kind zoveel mogelijk die zorg te geven die het nodig heeft. Wanneer blijkt dat jouw zoon geen leerproblemen heeft, maar met name moeite heeft met concentreren en zijn taak afkrijgen, zal ze dit probleem proberen aan te pakken. Daar zijn veel manieren voor en je mag verwachten dat daar ervaring mee is! 

Wat kun je doen:

  • Vraag een gesprek aan met de leerkracht van je zoontje en de Intern Begeleider, of de leerkracht van groep 4.
  • Bereid het gesprek goed voor en maak eventueel een lijstje met vragen.
  • Bespreek uitvoerig de cognitieve ontwikkeling van je zoon: lezen, spelling en rekenen. Zijn de prestaties voldoende?
  • Informeer naar de manier van werken in groep 4 en naar de ervaring van de leerkracht in groep 4 met speelse kinderen. 
  • Weeg de beslissing goed af, want blijven zitten kan tegenwoordig maar één keer. Misschien is het beter groep 4 te doubleren wanneer bijvoorbeeld blijkt dat ook de leerprestaties zijn gaan lijden onder zijn concentratieproblemen.
Reageer op artikel:
Speels in groep 4
Sluiten