Nederlandse leerlingen matig in taal en rekenen, in deze twee landen snappen ze het veel beter

Taal en rekenen op de Nederlandse scholen moeten liefst binnen twee jaar flink zijn verbeterd. Dat geldt ook voor de lessen over burgerschap.