Steeds meer gehandicapte kinderen niet naar school

Honderden kinderen met een lichamelijke of verstandelijke handicap zouden onterecht niet meer naar school gaan. Daarom worden gemeenten opgeroepen de vrijstellingen op de leerplichtwet nog eens kritisch te bekijken.

Dat verzoek ontvingen alle gemeenten vandaag van staatssecretaris Dekker van Onderwijs, schrijft het AD.

De cijfers

De afgelopen vijf jaar is het aantal kinderen met een vrijstelling op de leerplichtwet met meer dan 60 procent gestegen. Dat wil zeggen dat er dit jaar 5077 kinderen permanent thuisbleven. In het schooljaar 2010-2011 waren dit er slechts nog maar 3100. Deze stijging zou kunnen komen doordat gemeenten te snel naar een vrijstelling grijpen.

Geen onderwijs

Bij zwaar gehandicapte kinderen die in een zorginstelling wonen is de vrijstelling niet meer dan logisch. Maar volgens Dekker is er ook een groep kinderen vrijgesteld die prima naar school zou kunnen. “Dat deel kan met onderwijs op maat bediend worden. Dit heeft altijd de voorkeur boven helemaal geen onderwijs.”

Tijdelijke vrijstelling

Een voorbeeld van kinderen aan wie vaak een onnodige vrijstelling wordt verleend zijn kinderen met een zware autistische stoornis. “Een combinatie van behandeling, onderwijs op school en onderwijs thuis, kan voor hen een oplossing zijn”, zegt Dekker. Hij vraagt gemeenten om tijdelijke vrijstellingen te overwegen, waardoor een kind niet nog verder achter komt te liggen.

Passend onderwijs

Met de instelling en verbetering van passend onderwijs ging Dekker er vanuit dat het aantal vrijstellingen zou dalen. Passend onderwijs moet het voor kinderen met een beperking makkelijker maken om in een gewone klas mee te draaien. “Ik kan mij niet voorstellen dat er nu jaarlijks meer kinderen zijn met een psychische of fysieke beperking”, zegt Dekker. Wel gaat hij onderzoek laten doen naar een eventuele explosieve groei.

Bron: AD.nl

Reageer op artikel:
Steeds meer gehandicapte kinderen niet naar school
Sluiten