Redactie
Redactie Ouders 21 jun 2018

Steeds minder kinderen naar opvang

Er gaan steeds minder kinderen naar de dagopvang, buitenschoolse opvang of een gastouder. Het aantal is zelfs het laagste sinds 2009. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Daling

In 2014 is er nog een verruiming van de kinderopvangtoeslag ingevoerd. Je zou dus denken dat het aantal kinderen dat gebruik maakt van de formele kinderopvang zou zijn gestegen. Toch is dit niet het geval. Tussen 2012 en 2014 is het aantal kinderen dat naar de formele kinderopvang gaat afgenomen met 72.000. Vorig jaar gingen 754.000 kinderen naar de formele opvang. Het laagste aantal sinds 2009. De daling is met 11 procent het grootst bij kinderdagverblijven. Bij de buitenschoolse opvang was de daling 6 procent.

Oorzaken

Waarom is het aantal kinderen dat naar de opvang gaat zo laag? Volgens het CBS komt dit door verschillende factoren. Ten eerste werden er in 2012 en 2014 minder kinderen geboren. Daarnaast was er tijdens de economische crisis minder vraag naar kinderopvang, onder andere doordat meer ouders hun baan kwijt waren of goedkopere oplossingen zochten. Verder speelde de versobering van de kinderopvangsubsidies een rol. Dit is wel weer enigzins rechtgetrokken in 2014, maar vooral voor midden- en hoge inkomens.

Gemeenten

In 2014 ging bijna 31% van de kinderen tot en met 12 jaar naar de kinderopvang. In het westen en het oosten van het land lag dat percentage ongeveer tussen de 25 en 35 procent. Dit aantal was groter in het midden van Nederland, rond Den Haag, in het zuidoosten van Noord-Brabant en in het noorden van ons land.

Van Goeree-Overflakkee tot Zuidwest-Overijssel, in een diagonale lijn door ons land, daalde het aantal kinderen in de opvang juist met 15 tot 25 procent. Vreemd want moeders werken daar volgens de cijfers evenveel als in andere delen van Nederland. In Noordoost- en Zuidoost-Nederland werd ook minder gebruikgemaakt van kinderopvang. Dit heeft te maken met het lagere aantal mensen dat er werkt en de lagere inkomens.

In Urk gaat het minst aantal kinderen naar de opvang (7 procent), gevolgd door Ameland (10 procent).

Bron: CBS

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Iedere zaterdag het beste van J/M Ouders in je mailbox

Begin je weekend goed met de mooiste verhalen van J/M Ouders

Reageer op artikel:
Steeds minder kinderen naar opvang
Sluiten