redactie
redactie Gedrag 21 juni 2018

Stotteren

Vijf procent van de kinderen stottert, maar uiteindelijk blijft maar 1 procent zijn hele leven in meer of mindere mate stotteren. Jongens stotteren drie keer zo vaak als meisjes. Behandeling bij een logopedist of stottertherapeut kan al vanaf 2,5 jaar. Hoe eerder u erbij bent, hoe korter de therapie duurt.

Hoe uit het zich?

 • herhalen van losse woorden (mag-mag-mag ik…)
 • herhalen van lettergrepen (co-co-co-cola)

Hoe kom ik aan hulp?

School, huisarts of GGD verwijzen door naar logopedist of stottertherapeut

Vanaf welke leeftijd heeft een behandeling zin?

Vanaf 2,5 – 3 jaar, dan gaat het stotteren ook vrijwel altijd over.
Tussen 4 – 6 jaar duurt de behandeling langer. Vanaf 7 jaar is het doel het stotteren te verminderen en ligt het accent minder op verhelpen.

Hoe ziet de behandeling er meestal uit?

 • spraakoefeningen
 • oefeningen om het zelfvertrouwen te vergroten

Hoe help ik mijn kind het best?

 • Zeg niet: ‘Doe maar rustig’, ‘Denk eerst even na’ of ‘Begin maar opnieuw’. Dat vestigt nog meer aandacht op het stotteren. De daardoor ontstane spanning verergert het stotteren juist.
 • Vul geen woorden in of zinnen aan. Geef een kind de tijd.
 • Ga niet in op hóe een kind iets zegt, maar op wat het zegt.
 • Trek stotteraars niet voor, dat benadrukt alleen maar dat er iets met hen is.
 • Wil een stotterend kind een heel verhaal gaan ophangen op een ongunstig moment? Voorkom irritaties en spreek af dat je op een rustiger tijdstip met plezier naar hem wilt luisteren.
 • Let er in een gezin met meer kinderen op dat het stotterende kind (aan tafel) net zo veel ruimte krijgt om te praten als de anderen.
 • Stel niet te vaak vragen tijdens het spelen (bijvoorbeeld: welke kleur heeft dat potlood?)
 • Geef de fantasie van het kind de ruimte, in plaats van het in de kiem te smoren.
 • Eén uur stottertherapie per week is niet genoeg; ouders en leerkracht moeten het kind ook ondersteunen.
 • Op de site www.stotteren.nl is onder meer een test te vinden die uitwijst hoe hevig een kind stottert en of therapie geboden is.

Websites:

www.kindentaal.nl
www.stotteren.nl

Reageer op artikel:
Stotteren
Sluiten