Straks tekort overblijfouders?

De verplichte Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is in prijs verhoogd. Daardoor moeten vrijwillige pleinwachten en overblijfouders bijna gaan bijbetalen.

Overblijfouders: ze zijn onmisbaar voor bijna iedere basisschool. De ouders letten op de kinderen tijdens het overblijven of het buitenspelen. Het hebben van een VOG is voor overblijfouders verplicht. Wat houdt een Verklaring Omtrent Gedrag precies in? Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat iemand in het verleden geen strafbaar feit heeft gepleegd dat voor de betreffende baan of functie relevant is. Het verklaart dat gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een taak of functie in de samenleving.

Petitie

Overblijf Magazine vond dit van de zotten dat de VOG in prijs is verhoogd en is een petitie gestart. Sheila Hoogeland van Overblijf Magazine zegt: ‘Met de petitie doen we een oproep aan staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) om de VOG voor de lunchopvang gratis te maken.’ Daarnaast pleit zij ook voor een gratis VOG voor andere vrijwilligers die met kinderen werken.

Vrijwilligers

Bijna alle vrijwilligers die met kinderen werken krijgen een gratis VOG. Voor de vrijwilligers op scholen, de buiten- en tussenschoolse opvang en welzijnsorganisaties geldt dat niet. Hoogeland vertelt dat er met twee maten wordt gemeten: ‘Deze vrijwilligers vallen buiten de boot, omdat hier altijd al een VOG verplicht was.’

Te duur

De VOG is sinds vorig jaar verhoogd van bijna 25 euro naar 34 euro voor een digitale versie. Vooral tussenschoolse opvang en op scholen met een continurooster, die gebruik maken van veel vrijwilligers, kunnen flink in de problemen komen. ‘Over het algemeen betalen de scholen de verplichte VOG en eventuele trainingen, maar via de belastingdienst komen deze kosten weer op conto van de vrijwilliger. Ze kunnen het bijna niet meer bij elkaar verdienen met de kleine vergoeding die zij krijgen’, aldus Sheila Hoogeland.

Verloop

De lunchopvang kent veel vrijwilligers. Veel ouders en opa’s en oma’s helpen bij de overblijf zolang als hun kind op school zit. Wanneer hun kind naar de middelbare school gaat stoppen ze en moeten er weer andere overblijfouders worden gevonden. Expert op het gebied van overblijven Sheila vindt het dan ook wel logisch dat juist de VOG in prijs is verhoogd: ‘De verstrekking van VOG’s voor deze groep vrijwilligers is daarmee dus een flinke kostenpost voor de betrokkenen en een inkomstenbron voor de overheid.’

Einde overblijfouders?

Hoogland vreest voor het ergste: ‘Nederland dreigt een prachtige voorziening te verliezen. De lunchpauze van onze kinderen en het schoolpersoneel komt in het geding.’

Bron: Metro Nieuws

Reageer op artikel:
Straks tekort overblijfouders?
Sluiten