Strenge juf

antwoord

In de bovenbouw van de basisschool leren kinderen dat ze groot genoeg zijn geworden om zelf verantwoordelijk te zijn voor hun werk en hun spullen. Een proefwerk vergeten te leren, een papier dat kwijt is of  ‘mama is vergeten om mijn gymspullen klaar te zetten’, wordt niet meer geaccepteerd. Daar moeten de kinderen even aan wennen en die tijd krijgen ze meestal wel. Bovenbouwers  moeten gaan leren om hun huiswerk, gymspullen, spreekbeurten, topo-toetsen  e.d. niet te vergeten. De leerkracht begeleidt ze hierin en leert de kinderen omgaan met een agenda. Wat schrijf je op welke datum op? Schrijf je je huiswerk op, op de dag dat het af moet zijn? Of juist op de dag dat je plant eraan te gaan werken? Hoeveel tijd plan je in voor een spreekbeurt of voor een toets? Een goede leerkracht geeft hierover les en helpt kinderen op een juiste manier te plannen. Het blijkt dat dit voor kinderen veel moeilijker is dan wij volwassenen denken! Kinderen leven nog helemaal niet met een agenda of een klok. Ze leven in het hier en nu. Dat is ook prima voor een jong kind. Maar de middelbare school nadert en we horen steeds meer dat brugklassers zo’n moeite hebben met plannen en vooruit denken. Dus beginnen we al in de bovenbouw met een agenda en met huiswerk. Daarbij hoort het werken aan de bewustwording van de eigen verantwoordelijkheid.

Natuurlijk had de leerkracht  je zoon een herkansing kunnen bieden voor zijn toets. Maar wellicht heeft de leerkracht besloten dit niet te doen omdat ze vindt dat de kinderen voldoende vaak aan de toets zijn herinnerd of omdat de datum al de hele week op het bord stond. Misschien was het niet de eerste keer dat je zoon zijn agenda is vergeten? Ze kan ook van mening zijn dat, tegen het einde van groep 7, kinderen moeten hebben geleerd om zorgvuldig om te gaan met hun opdrachten en agenda. Een keer een onvoldoende halen hoort bij het leerproces.  

Je zoon wordt groot en jullie worden geconfronteerd met een juf die je daaraan herinnert. Ga eens praten met haar en vraag hoe het precies is gegaan. Vraag naar haar redenen om streng te zijn wat betreft het huiswerk en de spreekbeurt.  Doe een voorstel om een plan te maken waardoor je zoon minder slordig wordt. Wat betreft de spreekbeurt; in de bovenbouw worden de eisen die aan een spreekbeurt  gesteld worden opgeschroefd. Vraag de leerkracht om het eisenlijstje en bekijk dit samen met je zoon. Leer hem om dit soort lijstjes te checken bij de voorbereiding.

Reageer op artikel:
Strenge juf
Sluiten