Twee weken herfstvakantie: hoe zit dat?

antwoord

Het ‘vakantie uren- verhaal’ is ingewikkeld. Basisscholen hebben sinds 2006 meer vrijheid gekregen om hun vakantierooster in te vullen. Daardoor ontstaan er ook meer verschillen. Een stukje achtergrond: 

  • In 2006 heeft een wetswijziging het mogelijk gemaakt om alle leerlingen 940 lesuren per jaar te geven. Hierdoor gingen leerkrachten in de week minder lessen draaien. 
  • In het basisonderwijs zijn door het ministerie geen vakantiedagen per jaar vastgelegd. De scholen moeten wel aan de 940 uren norm voldoen. Dat is ten minste 7.520 uur onderwijs, verdeeld over 8 schooljaren. Gemiddeld is dat 940 uur per leerjaar. 
    Een voorbeeld: op maandag, dinsdag en donderdag: 3 dagen van 5,5 lesuur. En op woensdag en vrijdag 2 dagen van 3,5 lesuur. In totaal: 23,5 lesuren per week. Per jaar is dat (x 40 schoolweken): 940 lesuren.
  • Er zijn scholen die alle leerlingen op vrijdag 5,5 uur naar school laten gaan of op woensdag een half uurtje langer doorgaan. Hierdoor spaart de school extra dagen vakantie.
  • Een schooljaar is niet altijd precies 40 weken. Door de verschuiving van de zomervakantie – de ene keer vroeg in het seizoen, dan weer iets later – is het ene schooljaar langer dan het andere. 

Scholen zorgen ervoor dat elk kind dat 8 jaar naar de basisschool gaat ten minste 7.520 uur onderwijs heeft genoten. Het vakantierooster wordt door de school zelf gemaakt en ouders kunnen daar beperkt invloed op hebben; in de MR zal dit rooster moeten worden goedgekeurd door de oudergeleding. 

Met ingang van het schooljaar 2013-2014 bepaalt het ministerie van OCW, naast de zomervakantie, ook de data voor de kerstvakantie en 1 week meivakantie. Scholen moeten zich aan deze data houden. Voor de overige vakanties, zoals de herfstvakantie, geeft het ministerie slechts adviesdata.
Voor het voortgezet onderwijs verandert er dit schooljaar ook iets. Zij krijgen juist een weekje minder vakantie. Vanaf schooljaar 2013-2014 zes weken zomervakantie in plaats van zeven!

Reageer op artikel:
Twee weken herfstvakantie: hoe zit dat?
Sluiten