Redactie
Redactie School 21 jun 2018
Leestijd: 3 minuten

Tweetaligheid, leerachterstand en sociaal-emotionele problemen

antwoord

Sociaal-emotionele problemen kunnen inderdaad ontstaan door frustratie en door leerproblemen. Grote kans dat het vervelende gedrag van je zoon het gevolg is van de problemen die je zoon heeft met het leesonderwijs.

Van belang is om erachter te komen waar de problemen zijn ontstaan en of er sprake is van een taalstoornis. Een tweetalige opvoeding is niet vaak de oorzaak van een taalstoornis. Een taalstoornis is niet hetzelfde als een taalachterstand. Om van een taalstoornis te kunnen spreken bij een meertalig kind,moet er per definitie zowel in de moedertaal als in de tweede taal een taalstoornis zijn. 

Kinderen met een taalstoornis hebben logopedie nodig, kinderen met een taalachterstand hebben (in een bepaalde taal) vooral veel goed taalaanbod nodig, en kansen om zelf die taal te gebruiken. De logopedist kan je helpen met het stellen van de juiste diagnose!

Maar wat is verstandig op dit moment en wat kun je van de school verwachten?

  • Het advies tot terugplaatsing komt inderdaad erg snel. Het lijkt erop of de leerkrachten van groep 3 het erover eens zijn dat je zoon te vroeg in groep 3 is gekomen en dat hij nog niet rijp was voor het leesonderwijs. Ik raad je aan om heel precies naar de redenen te vragen. Is er een foute beslissing genomen in groep 2, dan kun je het beste meewerken aan de terugplaatsing. Je zoon zal zich beter thuis voelen in groep 2. 
  • Van de school mag je na zo’n terugplaatsing absoluut verwachten dat er een handelingsplan wordt opgesteld. Hierin wordt aangegeven wat ze gaan doen om de ontwikkeling van jouw kind te stimuleren en op welke wijze jij daar thuis aan zou kunnen meewerken. Vraag of je samen met de logopedist betrokken kunt worden bij het opstellen van dit plan. Er moet namelijk eerst worden uitgezocht of er sprake is van een taalstoornis of van een taalachterstand! 
  • Wanneer de terugplaatsing naar groep 2 gepaard gaat met een goed handelingsplan hoeft dit geen grote problemen te geven. Je zoon is nog jong en zal zich snel weer thuis voelen. De prestatiedruk op het leesonderwijs verdwijnt en er komt tijd vrij om extra aandacht te besteden aan de taalontwikkeling en woordenschat. Ook kan er meer onderzoek gedaan worden naar een eventuele taalstoornis.
  • Op school kan er een aangepast programma worden aangeboden, maar helaas is op de meeste scholen de remedial teacher wegbezuinigd. Dit betekent dat de leerkracht in de klas haar aandacht zal moeten verdelen over de verschillende zorgleerlingen. Wanneer je absoluut geen vertrouwen meer hebt in de school kun je natuurlijk op zoek gaan naar een school die je wellicht meer kan bieden. Maar omdat dit een grote stap is, is het misschien beter om eerst een poging te doen om de problemen op te lossen.
  • Lees eens op www.kindentaal.logopedie.nl de tips over meertaligheid en wat je als ouder voor je kind kan doen.
  • J/M biedt een online cursus ‘Mijn kind leert lezen’ aan. Hierin krijg jij als ouder inzicht in het proces van leren lezen en hoe je je kind daarbij kunt ondersteunen.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Reageer op artikel:
Tweetaligheid, leerachterstand en sociaal-emotionele problemen
Sluiten