redactie
redactie Ouders 21 juni 2018

‘Vaders gelukkiger als ze minder werken’

Vaders zouden gelukkiger zijn als ze minder zouden werken en daardoor minder financiële verantwoordelijkheden hebben. Ook heeft het minder werken een positieve invloed op het gezin, op de partners én zelfs op de samenleving.

 

Dit beweert Hanna Harthoorn van de stichting Emancipator, een stichting die zich inzet voor mannenemancipatie.

Positief voor vader en moeder

Uit een recent Amerikaans onderzoek van de Universiteit van Connecticus blijkt namelijk dat mannen die kostwinner zijn, minder gelukkig zijn door hun financiële verantwoordelijkheden. Dit onderzoek werd onder ruim 3.000 getrouwde mannen en vrouwen tussen de 18 en 35 jaar gehouden. Het onderzoek wees uit dat mannen die als enige kostwinner in het gezin zijn, gemiddeld een 5 procent lagere geluksscore hebben. Uit ditzelfde onderzoek bleek dat vrouwen juist wel gelukkiger worden als ze méér werken. Op die manier stellen de onderzoekers dat het voor zowel vaders als moeders beter zou zijn als de werkverhouding tussen gelijk wordt getrokken.

De maatschappelijke drempels

Maar waarom gaan vaders dan niet gewoon minder werken? Komt het puur door de fianciën? Volgens Harthoorn zijn er verschillende maatschappelijke drempels. Allereerst heerst er volgens haar nog steeds een taboe rondom mannen die minder willen werken. “Vaak willen werkgevers bijvoorbeeld niet meewerken”, legt Harthoorn uit. Daarnaast doet de overheid weinig om de zorg voor het gezin onder mannen te stimuleren. “Nederland loopt vergeleken met andere landen nog steeds ontzettend achter wat betreft vaderschapsverlof. Daarmee ontstaat er van het begin af aan al een kloof tussen vader en moeder”. Volgens haar wordt de traditionele opvatting over mannelijkheid en carrière maken in stand gehouden.

Positief voor het kind

Maar Harthoorn denkt dat het ook voor kinderen beter is als de verhouding tussen vaders en moeders gelijk wordt getrokken. Uit onderzoek van Men Care blijkt dat kinderen gezonder en gelukkiger opgroeien als de vader meer bij de opvoeding betrokken is. “Een vader die een belangrijk aandeel heeft in de opvoeding, zorgt voor minder depressies, angsten en een beter zelfbeeld bij kinderen. Daarnaast kunnen zij gemakkelijker positieve relaties aangaan met anderen,” aldus Harthoorn.

Positief voor de samenleving

En dit is niet alleen beter voor het gezin en het huwelijk, maar ook voor de samenleving. Omdat de man over het algemeen meer verdient, wordt er nu vaak gekozen om de man meer te laten werken. “Maar als steeds meer mannen minder gaan werken en vrouwen juist meer, zal het inkomensverschil ook verminderen”, zegt Harthoorn.

Bron: RTL Nieuws

Reageer op artikel:
‘Vaders gelukkiger als ze minder werken’
Sluiten