Redactie
Redactie Gedrag 19 jun 2018

‘Verminder werkdruk voor kinderen’

De werkdruk voor kinderen op school moet verminderd worden. Dat concludeert Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer na een Kinderrechtentour door Nederland en uit antwoorden van ongeveer 2000 kinderen. Veel kinderen vinden dat zij te veel worden beoordeeld op hun schoolprestaties, met stress tot gevolg.

Het is voor het eerst dat een Kinderombudsman op zo’n grote schaal onderzoek onder kinderen heeft gedaan.

Te hoge werkdruk

Kalverboer is afgelopen maanden langs scholen, jeugdzorginstellingen en azc’s gegaan om te onderzoeken welke onderwerpen onder kinderen spelen. Uit de tour en de vragenlijsten kwam naar voren dat kinderen vooral een te hoge werkdruk ervaren. Ze hebben te veel huiswerk, toetsen en examens. Maar ook de hoge verwachtingen van ouders en leraren spelen een grote rol.

De oorzaak onderzoeken

De kinderen gaven aan dat ze willen dat de Kinderombudsvrouw de situatie op school gaat verbeteren. Kinderen willen graag meer hulp bij schoolzaken en een breder vakkenaanbod. Kalverboer wil eerst verder onderzoeken wat nu precies de oorzaak van de hoge werkdruk onder leerlingen is. Deze resultaten zal ze vervolgens onder de aandacht brengen bij politici, beleidsmakers en professionals in het onderwijs.

Andere onderwerpen

De hoge werkdruk is niet het enige onderwerp dat uit de vragenlijst van Kalverboer naar voren kwam. Veel kinderen blijken namelijk ook ontevreden te zijn over hun leven in het algemeen. Vooral kinderen met problemen thuis, ouders met geldproblemen of met gescheiden ouders waren negatief over de toekomst. Kinderen met problemen thuis gaven hun leven gemiddeld namelijk een 5,9. Ook kinderen die hebben aangegeven dat er thuis weinig geld is, geven hun leven een lager rapportcijfer dan de meeste kinderen: een 6,6. Ten slotte gaven kinderen van gescheiden ouders hun leven een 6,3.

Bron: NOS

Reageer op artikel:
‘Verminder werkdruk voor kinderen’
Sluiten