redactie
redactie Groepen 1-8 19 juni 2018

Verplicht douchen na de gym?

antwoord

Wanneer je het niet eens bent met het beleid of een regel van de school dan bespreek je dat in eerste instantie met de leerkracht. Vaak krijg je van haar informatie over waarom een bepaalde regel is ingevoerd. Maak vervolgens eens een afspraak met de directeur om eens over dit beleid te discussiëren. Wanneer je het gevoel krijgt dat je het absoluut niet eens bent met haar en er geen enkele kans is dat de regel wordt versoepeld of afgeschaft dan kun je twee dingen doen.

1. Je legt je neer bij het beleid van de school dat douchen nu eenmaal verplicht is en je probeert in te steken op de problemen die jouw zoon ervaart: Wanneer er gepest wordt tijdens douchen en er is geen leerkracht aanwezig dan moet hieraan iets veranderen. Toezicht tijdens het douchen is vaak  in strijd met de gedragsregels voor leerkrachten die scholen hebben moeten opstellen in het kader van preventie seksuele intimidatie. Er zijn voor de leerkracht echter best mogelijkheden om dit gedrag aan te pakken. Waarschijnlijk zijn er hierover in het team afspraken gemaakt. De leerkracht kan bijvoorbeeld  met de klas het douchen bespreken en met kinderen afspraken maken. Na elke gymles informeert ze even hoe het douchen is verlopen. Ze kan ook aankloppen en zelf een oogje in het zeil gaan houden. Wanneer ze hierover afspraken maakt met de directie om dit probleem aan te pakken zal dit niet onbespreekbaar zijn.

2. Een tweede optie is dat je contact opneemt met de MR van de school. Hierin zijn ook ouders vertegenwoordigd en je kunt voorstellen om het onderwerp eens op de agenda te zetten. Bied ook aan om als gastspreker deze discussie voor te bereiden en in te leiden. Het is dan wel van belang dat je medestanders heb en niet in je eentje komt. Vergaderingen van de MR zijn openbaar en je kunt dus met een aantal ouders de vergadering bezoeken. Wanneer de MR tot het besluit komt dat afschaffen van de douche-regel beter is dan kan de MR een advies neerleggen bij de directie van de school. Deze zal hier serieus naar kijken en schriftelijk reageren.

Ik ben absoluut ook zo’n tegenstander van het verplicht douchen na de gym.  Het kost zoveel (leer)tijd die we zoveel beter kunnen gebruiken! Bovendien zijn jonge kinderen schoon en stinken nauwelijks naar zweet. De meeste kinderen gaan thuis zeer regelmatig onder de douche dus qua hygiëne zullen er geen grote problemen ontstaan. De problemen die in de kleedkamers ontstaan doordat er nauwelijks toezicht is, zijn vaak veel groter. Daarnaast ben ik van mening dat kinderen zelf iets te zeggen mogen hebben waar en wanneer ze in hun blootje gaan staan. We leren ze immers ook, tijdens lessen seksuele opvoeding, dat ze zelf de baas zijn over hun lijf en dus ook over ‘hun blootje’.

Reageer op artikel:
Verplicht douchen na de gym?
Sluiten