Redactie
Redactie Ouders 19 jun 2018

Verschil in opvoedstijl

antwoord

Helaas kan ik in een situatie als deze niet zomaar een paar tips geven die de situatie veranderen. De basistips voor ouders rondom dit thema zijn:
 

  • Praat met elkaar over de belangrijkste afspraken in huis, wat jullie je kinderen willen meegeven en hoe jullie ze willen opvoeden.
  • Val elkaar niet af waar de kinderen bij zijn, onthoud onenigheden of schrijf ze op en bespreek ze op een later moment.
  • Val elkaar niet aan op hoe de ander iets aanpakt of doet, maar praat vanuit jezelf en je eigen beleving en je eigen gevoel. Bespreek en val niet aan! Stel je ook kwetsbaar op rond jouw manier van handelen, dat opent meer gesprekken dan alleen vertellen wat je niet goed vindt van een ander.
  • Vraag eens naar de beweegredenen van de ander, wat maakt deze reactie? Wat hoopt iemand te bereiken en is dat gelukt? Stoei op deze manier en kom samen tot een standpunt. Er zijn weinig dingen echt fout of schadelijk, er zijn meer wegen naar Rome…
  • Las bedenktijd in als kinderen je iets vragen, zo kun je eerst overleggen en samen een besluit nemen over je reactie en dan pas weloverwogen en in één lijn reagere.n
  • Accepteer ook dat je als ouders/opvoeders beiden anders bent. Dat geeft ook niet, mits jullie basis voor de kinderen herkenbaar en veilig is.

Om deze dingen toe te passen, heb je zoals je begrijpt twee ouders/opvoeders nodig die openstaan voor de ander en voor leren en aanpassen. De vraag is of jouw man er zo in staat. Je mail geeft me het gevoel dat je op dit moment erg veel moeite hebt met te accepteren hoe je man naar de kinderen toe is. Het maakt je verdrietig en je hebt het gevoel dat de kinderen eronder lijden.

Je kunt er ook eens op een heel andere manier naar kijken, in de hoop dat dat iets doorbreekt. Waar ben je ooit voor gevallen bij hem? Wat zijn zijn leuke kanten? Wat zijn zijn sterke kanten naar de kinderen toe en in opvoeden? Wat van zijn houding en aanpak werkt wel en is wel goed? En: wat maakt dat hij zo streng en gecontroleerd moet/wil zijn? Wat zit daarachter? Heeft het zin om er vanuit deze hoek eens met hem over in gesprek te gaan? Lukt dat nog wel?

Ik wil je nog meegeven dat compenseren door toegeeflijker te zijn dan goed is voor kinderen of dan je zelf eigenlijk wil, niet wenselijk is. Als het echt voor jezelf en/of de kinderen te groot wordt, dan raad ik je aan zelf – of liefst met je man – met iemand te gaan praten die er helemaal buiten staat en die bovenstaande punten met jullie samen kan doorspreken, uiteenrafelen en hopelijk tot een werkbare situatie kan ombuigen. Staat je man er niet voor open? Ga dan alleen en help jezelf zo om ermee om te gaan en uit te zoeken wat je ermee wil.

Reageer op artikel:
Verschil in opvoedstijl
Sluiten