Redactie
Redactie Groepen 1-8 19 jun 2018

Vijf verschillende juffen

antwoord

Ik begrijp je zorg heel goed! Om te beginnen met je eerste vraag: Ja, directie en leerkrachten bepalen zelf hoe de verdeling van het personeel over de groepen is. Er zijn hier geen wettelijke bepalingen voor. Het is mogelijk om via de MR een officieel advies uit te brengen aan de directie van de school, om bepaald beleid te wijzigen. Bij een dringend advies moet de directie de MR serieus nemen en zullen er goede redenen moeten zijn om dit advies naast zich neer te leggen.

De vraag of dit wenselijk is en of het verwarrend kan zijn voor kinderen met bijvoorbeeld ADHD is snel beantwoord. Nee, dit lijkt me absoluut niet wenselijk en ja, dit is voor veel kinderen van deze leeftijd erg verwarrend. Jonge kinderen moeten een band opbouwen met de leerkracht om zich veilig te voelen. Door het dagelijks contact tussen leerkracht en leerling wordt deze band verstevigd. Een jong kind zal hierdoor voor de juf werken en zijn best doen. Leerlingen, zelfs tot in het middelbaar onderwijs, presteren beter wanneer ze een positieve relatie hebben met hun leerkracht. Het opbouwen van zo’n relatie kost tijd en zeker voor leerlingen met leer- of gedragsproblemen is deze relatie van wezenlijk belang! 

Elke leerkracht heeft toch zijn eigen regeltjes en manier van omgaan met de leerlingen. Het vraagt wel erg veel flexibiliteit van een kind om vijf verschillende leerkrachten te leren kennen en zich telkens aan te passen. 

Waarom zal deze school dan toch deze keuze hebben gemaakt?

  • Het basisonderwijs wordt voor het overgrote deel ingevuld door vrouwen. Deze vrouwen houden van kinderen en zorgen dan ook graag ook voor hun eigen kroost: deeltijdbanen zijn niet meer weg te denken uit het onderwijs! 
  • Talenten van leerkrachten worden benut. Is een leerkracht bijvoorbeeld specialist in rekenonderwijs dan geeft ze dat vak ook in de klas van een collega. Zo kan een leerling ook te maken krijgen met vakleerkrachten zoals een gym-, muziek- of handvaardigheidlerares.
  • Verschillende leerkrachten zien meer dan één. 
  • Wanneer het met de ene leerkracht minder goed klikt dan is er nog de duopartner.
  • Door bovenstaande redenen zou je bijna denken dat vijf juffen oké is, maar ik ben het daar persoonlijk absoluut niet mee eens. Regelmaat, structuur en een hechte relatie leerkracht-leerling is onmisbaar voor elk jong kind. Op de basisschool zou dit hoogste prioriteit moeten hebben. 

Ga nog eens op school praten en laat je goed informeren. Welke motieven zijn er geweest voor deze keuze? Wie houdt het overzicht en is aanspreekpunt voor de ouders? Is er een mogelijkheid om zaken terug te draaien? Wellicht zijn er meer ouders uit deze klas die willen aansluiten bij dit gesprek.

Reageer op artikel:
Vijf verschillende juffen
Sluiten