Zoeken

×

Ouders hebben geen passend antwoord op mediagebruik kinderen

Ouders hebben geen passend antwoord op mediagebruik kinderen

Kinderen op de basisschool vertonen op dit moment nog weinig risicovol gedrag binnen de media. Dit verandert echter snel wanneer ze naar het voortgezet onderwijs gaan. Ze gaan dan intensiever media gebruiken – soms tot wel 7 uur per dag - worden zorgelozer (privé-informatie online delen, onbekenden toevoegen in profielsite) en ontwikkelen gebrek aan focus. 

Om risicogedrag op latere leeftijd te voorkomen, is het belangrijk dat ouders al als hun kinderen op de basisschool zitten, gericht bezig zijn met media-opvoeding. Kinderen van 10-11 jaar staan immers nog open voor een gesprek hierover thuis, terwijl ze op dat moment al wel actiever omgaan met media. 

Uit onderzoek van Dialogic, dat in opdracht van Mediawijzer.net is uitgevoerd, geven ouders aan dat zij vinden dat de eerste verantwoordelijkheid voor media-opvoeding bij hen ligt en niet bij school. Om hun rol als media-opvoeder optimaal in te vullen is het van belang dat ouders meer zicht krijgen op hun eigen mediagedrag en de invloed die dat heeft op het (toekomstig) mediagedrag van hun kinderen. 

Deze resultaten zijn vandaag gepresenteerd in het kader van de Week van de Mediawijsheid, die dit jaar plaats vindt van 21 tot 27 november. Tijdens deze week staat de media-opvoeding van kinderen van 10 – 11 jaar door ouders centraal. 

Media-opvoeding: drie typen ouders

  • Media-genieters: ouders die de media vooral gebruiken voor plezier en fun. Zij praten actief met hun kinderen als ze nog op de basisschool zitten, houden toezicht en beleven media samen. Zodra kinderen naar het voortgezet onderwijs gaan, vervalt het toezicht en samen beleven.
  • Media-actieven: ouders die media vooral gebruiken voor de informatie. Zij praten actief en beleven media samen. Zodra kinderen naar het voortgezet onderwijs gaan stellen ze vooral regels.
  • Media-gematigden: deze ouders gebruiken zelf media maar beperkt en kiezen dan vooral voor de traditionelere media. Op de basisschool houden ze nog toezicht, stellen regels en beleven media samen, maar op het voortgezet onderwijs laten ze de media-opvoeding helemaal los. =Waarschijnlijk wordt dit veroorzaakt doordat hun kinderen hen inhalen qua mediakennis en –kunde. Toch blijken deze kinderen minder risicogedrag te hebben dan kinderen uit de andere twee typen gezinnen.

Week van de Mediawijsheid

Om ouders te ondersteunen bij hun media-opvoeding wordt tijdens de Week van de Mediawijsheid op verschillende manieren aandacht gevraagd voor het belang van media-opvoeding voor kinderen op de basisschool.

  • Ouders die willen weten welk type mediaopvoeder zij zijn en op zoek zijn naar media-opvoedtips, kunnen in het kader van de Week van de Mediawijsheid vanaf 18 november een ouderscan doen op www.mediaopvoeding.nl.
  • Om kinderen te confronteren met hun eigen mediagedrag en de discussie thuis aan de keukentafel te bevorderen, kunnen kinderen van groep 7 deze week ook meedoen aan MediaMasters2011. Dit is een levensechte media-ervaring, waarin kinderen uit groep 7 met de hulp van ouders, leerkrachten en bibliotheken leren zich bewust te worden van de mogelijkheden én risico’s van media. Ruim 40.000 kinderen doen mee. MediaMasters wordt dit jaar voor het eerst gehouden. Kinderen die MediaMasters positief hebben afgerond krijgen aan het eind van de week hun Media Master officieel uitgereikt.
  • Om scholen en ouders te ondersteunen bij hun mediawijsheid en media-opvoeding, organiseren daarnaast ruim 300 bibliotheken tijdens deze week speciale activiteiten voor kinderen, ouders en docenten.

Mediagebruik kinderen

Bij kinderen in het voortgezet onderwijs gaat het mediagebruik fors omhoog, vooral het social mediagebruik. Zijn op de basisschool YouTube (85%), zoekmachines (80%) en Hyves (72%) nog het meest populair, wanneer kinderen naar het voortgezet onderwijs gaan, blijft YouTube (87%) populair, maar winnen daarnaast e-mail (van 55% naar 79%), Facebook (van 11 naar 27%), MSN (van 26% naar 70%) en Twitter (van 4 naar 31%) snel terrein. Ouders blijven sterk achter bij het gebruik van nieuwe media in verhouding tot hun kinderen.

Risicotaxatie van ouders

In het onderzoek is ook gevraagd naar hoe ouders de risico’s taxeren waarmee hun kinderen te maken krijgen. Risico’s die ouders als een potentieel probleem beschouwen bij hun kind zijn onder andere digitaal pesten (19%), ongewenste intimiteiten (19%), misbruik van persoonlijke informatie (18%) en verslaving door hoog gebruik (17%). Ouders hebben vooral bij jonge meisjes angst dat zij verleid worden door mannen via internet en bij oudere kinderen in voortgezet onderwijs spelen zorgen om concentratieproblemen en mediaverslaving een grotere rol. Ouders die zelf media-actief zijn schatten de risico’s hoger in.

Reacties