Drie weken meivakantie?

Beantwoord door:

vraag

Mijn oudste zit op de middelbare school en heeft de eerste twee weken van mei vakantie. Onze jongste zit nog op de basisschool en heeft maar liefst drie weken meivakantie. Slechts één week valt tegelijk. Het is voor ons als gezin erg onhandig natuurlijk. Hoe en door wie worden die data voor de vakanties eigenlijk bepaald? En hoe kan het dat de scholen binnen één stad hun vakanties niet gelijk plannen?

antwoord

Basisscholen hebben sinds 2006 meer vrijheid gekregen om hun vakantierooster in te vullen. Daardoor ontstaan er ook meer verschillen. Dat is niet altijd even handig wanneer je kinderen op verschillende scholen hebt zitten. Scholen overleggen namelijk meestal niet onderling.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bepaalt elk jaar de data voor de kerstvakantie, zomervakantie en één week meivakantie. Daarnaast geeft het ministerie adviesdata voor de herfstvakantie en voorjaarsvakantie. Scholen kunnen die vakantiedata dus zelf vaststellen.

Er is vaak wel overleg binnen het team. Daarna moet het vakantierooster ook goedgekeurd worden door de MR. In de MR zitten zowel teamleden als ouders. Ouders hebben wat betreft het vakantierooster adviesrecht. Dat wil zeggen dat ze de directie advies mogen geven maar dat dat niet per se opgevolgd hoeft te worden.

De teamleden die plaatshebben in de MR hebben instemmingsrecht; wanneer deze teamleden het niet eens zijn met de gekozen data moet de directie een aanpassing doen.

Bij het bepalen van de vakanties wordt rekening gehouden met de volgende punten:

  • Er moet een evenwichtige verdeling over het schooljaar zijn. Elke 7 à 8 weken wordt een vakantie gepland. Valt de zomervakantie laat dan valt de herfstvakantie ook later.
  • Het ministerie houdt rekening met de eindexamens in het voorgezet onderwijs bij de planning van de mei- en de zomervakanties.
  • Het ministerie houdt ook rekening met de afname van de centrale eindtoets in het basisonderwijs. Deze toets is in de tweede helft van april.

Je kunt nog meer informatie over de bepaling van vakantiedata lezen op www.rijksoverheid.nl


Nathalie van Thiel, leerkracht en J/M schoolcoach

Schoolcoach Nathalie van Thiel is leerkracht in het basisonderwijs en moeder van vier kinderen. Ze beantwoordt vragen op de site over alles wat met onderwijs en school te maken heeft.

Meer artikelen van deze deskundige


Gerelateerde artikelen

Tips van de redactie