Redactie
Redactie Groepen 1-8 21 jun 2018

Neutraal advies voortgezet onderwijs

antwoord

Helaas; een bureau voor onafhankelijk advies ken ik niet. Jullie zullen moeten wachten op het advies van de leerkracht. Dit advies wordt ondersteund door de uitslag van verschillende testen: het leerlingvolgsysteem van Cito met resultaten van verschillende vakken gedurende de afgelopen acht jaar, de entreetoets van groep 7, de Cito-eindtoets van groep 8. Soms wordt er naast de toetsen van Cito nog een capaciteitentoets afgenomen, zoals de NIO.

Naast al deze uitslagen van toetsen spelen aspecten als werkhouding, motivatie en concentratie een rol in het vormen van het advies. Deze ontwikkelen zich naarmate een kind groeit. Een onafhankelijk bureau dat enkele uren met jullie dochter aan de slag gaat, kan deze aspecten onmogelijk goed beoordelen. Je moet een kind kennen en een schooltijd hebben meegemaakt in de klas om over deze aspecten iets te kunnen zeggen of voorspellen.

Vanaf 2015 wordt de eindtoets niet meer in februari maar pas in april afgenomen. Middelbare scholen kunnen op deze manier niet meer selecteren op de uitslag van een enkele toets. Het advies van de leerkracht zou leidend moeten worden bij de plaatsing van leerlingen. Soms maakt een leerling de eindtoets beter dan verwacht. De basisschool kan het schooladvies dan aanpassen. Is het resultaat van de eindtoets minder goed dan verwacht? Dan geldt het eerder afgegeven schooladvies Lees hierover op <L CODE=”C83″>www.rijksoverheid.nl</L>.

Het gevaar blijft natuurlijk dat de aandacht gaat verschuiven naar de entreetoets in groep 7. Er zijn zelfs scholen die vanwege dit gevaar stoppen met het afnemen van deze toets. De entreetoets is eigenlijk bedoeld voor de leerkracht om in beeld te krijgen welke onderdelen van de stof nog extra aandacht verdienen.

Ik vind het dus niet verstandig om jullie dochter die nu in groep 7 zit, een test te laten doen voor een middelbare school advies. Er zijn voldoende testgegevens aanwezig op school en een enkele test kan niet uitwijzen welk schooltype het beste bij jullie dochter past.

Wanneer je het gevoel hebt dat de school geen juist beeld heeft van de cognitieve capaciteiten van jullie dochter, zou je haar intelligentie kunnen laten testen door een psycholoog of orthopedagoog die BIG geregistreerd zijn. Bedenk hierbij ook dat intelligentie niet als belangrijkste factor voor schoolsucces mag worden beschouwd.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Iedere zaterdag het beste van J/M Ouders in je mailbox

Begin je weekend goed met de mooiste verhalen van J/M Ouders

Reageer op artikel:
Neutraal advies voortgezet onderwijs
Sluiten