Redactie
Redactie Opvoedstijlen 21 jun 2018

Wat is pre-teaching?

antwoord

Het klopt dat in groep 4 het rekenen weer een stapje moeilijker wordt. Je dochter scoort een B op de cito-toets rekenen voor groep 3. Wanneer dit ook de uitkomst is van de E3 toets dan is dat prima. Ze zit dan goed op niveau en de rekenlessen van groep 4 sluiten daar dan mooi bij aan.
Je schrijft dat je dochter onzeker is en het gevoel heeft niet goed te kunnen rekenen. Pre-teaching kan dan helpen. Pre-teaching is een vorm van differentiatie in het onderwijs waarbij je het kind voorafgaand aan de les alvast instructie geeft over de les die gaat komen. Hierdoor hoort de leerling de uitleg van de sommetjes tweemaal. Dit heeft vaak een groot positief effect op de leerresultaten en het zelfvertrouwen van het kind.

Pre-teaching kan ook worden ingezet bij taal of begrijpend lezen. Deze extra instructie wordt vaak niet individueel gegeven maar aan een kleine groep leerlingen die meer moeite heeft met een bepaald vak. Vaak is het de leerkracht zelf die deze taak invult maar het kan ook gebeuren door een klassenassistent of stagiaire.

Wat kun je als ouder zelf nog doen?

  • Bespreek de onzekerheid van je dochter nog eens met de juf en informeer naar pre-teaching. Wanneer de juf weet van de onzekerheid van je dochter kan ze eens wat vaker complimentjes geven en je dochter overtuigen van het feit dat ze het prima doet.
  • Geef ook als ouders je dochter veel complimenten. Wanneer in groep 4 de tafeltjes aan de orde komen, wacht dan tot de leerkracht aangeeft dat er kan worden gestart met automatiseren (de tafels van buiten leren). Meestal start dit automatiseren zelfs pas eind groep 4 of begin groep 5. Begin groep 4 is er eerst aandacht voor inzicht en begrip.
  • Wanneer je dochter plezier krijgt in rekenen kun je op internet leuke rekenspelletjes vinden. Kijk maar eens op www.meestermichael.nl voor een hele verzameling oefeningen. Kies niet de citotrainers, maar de rekenspelletjes!

Kan je dochter in het algemeen een steuntje in de rug gebruiken? Dan heb je misschien ook iets aan de online J/M-cursus Zelfvertrouwen stimuleren. In verschillende opdrachten leer je o.a. hoe je als ouder op de juiste manier complimentjes geeft en hoe je een gezonde basis legt voor zelfvertrouwen.

Reageer op artikel:
Wat is pre-teaching?
Sluiten