Weinig contact met vrienden

antwoord

Iedere puber is anders en zeker in zo’n heftige periode als de puberteit hebben kinderen verschillende behoefte aan sociaal contact. Het kan zijn dat jullie zoon zich echt prettig voelt bij de situatie en/of dat hij daarin op zijn vader lijkt. Als ouder wil je het beste voor je kind, dus ook een leuk, sociaal leventje met vrienden. De vraag is of je zoon het zelf graag anders wil of dat hij tevreden is met zijn leventje op dit moment. Er vinden een hoop veranderingen plaats in de puberteit en het kan zijn dat jullie zoon zich een periode liever even terugtrekt. Er kunnen natuurlijk ook andere dingen meespelen – bijvoorbeeld negatieve ervaringen op school of onzekerheid in de contacten met leeftijdsgenoten – maar dat hoeft niet zo te zijn.

Welke stappen kun je nemen?

  • Let goed op zijn verdere functioneren, daaruit kun je afleiden of je je zorgen moet maken. Let bijvoorbeeld op de volgende dingen: hoe functioneert hij op sociale momenten zoals de sportclub, op straat en op verjaardagen? Hoe gaat het verder op school, qua cijfers en contacten? Draait hij thuis lekker mee? Komt hij depressief over? Eet hij goed of niet? Als dit soort zaken geen zorgen oproepen zou ik me minder druk maken om zijn behoefte zich terug te trekken.
  • Je kunt proberen met hem in gesprek te gaan met als doel inzicht te krijgen in hoe hij het ziet. Mist hij zijn vrienden, durft hij geen contact op te nemen, vindt hij het echt goed zo of speelt er iets anders? Je zoon weet dit zelf het beste. Probeer een kruisverhoor te vermijden, toon interesse, maar laat hem zelf vertellen wat hij kwijt wil. Hou je eigen oordeel en zorgen zoveel mogelijk achterwege, daardoor kan hij juist dichtklappen en niet meer met je over dit onderwerp willen praten.
  • Als je weet hoe je zoon erover denkt, kun je eventueel samen met hem nadenken over een oplossing. Dwing hem dit niet op, maar doe het alleen als hij dat zelf ook wil. Het ligt eraan of hij er behoefte aan heeft. Als je zoon tevreden is, zou ik er vooral niet te veel druk op leggen, omdat dat een averechts effect kan hebben.
  • Steun hem waar nodig. Toon interesse in zijn schooldag, maar ook hier geldt: maak er geen kruisverhoor van. Geef aan dat hij altijd bij je kan komen als er iets is. 
  • Wellicht dat zijn vader eens met hem kan praten om te vertellen dat hij vroeger ook zo was en wat hij deed of juist niet deed.
  • Als je je echt zorgen maakt kun je bij school informeren wat hun indruk is. Hoe gaat hij op school om met anderen? Valt hij buiten de groep? Maken zij zich zorgen? Dit kan een belangrijke informatiebron zijn.
Reageer op artikel:
Weinig contact met vrienden
Sluiten