Welk type school past bij mijn kind?

antwoord

Er staan jullie veel veranderingen te wachten en wat goed dat je zo zorgvuldig de school van je kinderen wilt kiezen. Het is heel verstandig om je te verdiepen in de keuze van de nieuwe school , want het zou erg vervelend zijn voor je oudste om door een verkeerde keuze nogmaals te moeten wisselen van school.

Het is voor je oudste ook zeker een ingrijpende verandering: verhuizen, een nieuw huis, een nieuwe buurt, papa vaker weg en ook nog een nieuwe school. Maar veel kinderen zijn heel flexibel en vinden snel hun weg!

Je vraagt advies over hoe je een goede keuze kunt maken voor je 9 jaar oude zoon, maar ook in de toekomst voor je jongere zoon. Om de hoek is een vrije school en hoe fijn het ook is om een school om de hoek te hebben, je moet goed nadenken of dit type onderwijs bij jullie opvoedstijl en bij jullie kind past. En wat vind je zelf belangrijk? Parate kennis of creativiteit? Sociale vaardigheden, structuur, zelfstandigheid? Wat beviel je zo goed op de oude school en wat minder? Waar genoot je kind vooral van en wat paste niet bij hem ?

Het vrijeschool-onderwijs verschilt namelijk in veel opzichten wezenlijk van het reguliere onderwijs. Het is gebaseerd op de antroposofische opvattingen van Rudolf Steiner. Vrij betekent in deze zin niet dat de kinderen vrij zijn om te kiezen wat ze willen. ‘Antroposofen gaan ervan uit dat ieder met het leven een eigen bedoeling heeft en er innerlijk vrij naar wil streven om die waar te maken.’

Dit is een voorbeeld van de mooie zinnen die je leest wanneer je zoekt naar informatie over de vrije school. Maar wat betekent dit voor de praktijk van alledag? Een kind is tot op een bepaalde hoogte vrij om te kiezen op deze scholen. Wil je kind al graag lezen terwijl hij nog op de kleuterschool zit? Dat is binnen het vrijeschool-onderwijs niet de bedoeling, want vanuit de antroposofie wordt ervan uitgegaan dat een kind pas tussen het 6de en 7de leerjaar toe is aan lezen. Dus wordt er geen aandacht geschonken aan lees- of schrijfonderwijs bij de kleuters.

Wanneer je zoekt naar informatie over verschillende type onderwijs dan vind je vele sites met informatie. Maar wat betekent al deze informatie in de praktijk?

Je hebt vrije scholen met een prachtige site vol inspirerende theorieën die totaal niet functioneren en opduiken in de lijstjes van zwakke scholen. Je hebt reguliere basisscholen met een prachtige schoolgids die je erg aanspreekt maar in de praktijk kampt met personele problemen. Wat ik wil zeggen is dat het goed is om je te verdiepen in de visie en grondslag van de school, maar dat het nog veel belangrijker is om erachter te komen wat de school om de hoek ervan waarmaakt! Het staat of valt met de mensen voor de klas, met een actieve directie en een goed team.

Lees ook de bassischoolgids van het ministerie van onderwijs, die je als het goed is ooit thuis ontvangen hebt. Op de site van de onderwijsinspectie vind je informatie over de kwaliteit van het onderwijs: www.onderwijsinspectie.nl
Kies daarna twee of drie scholen in de buurt die je voorkeur hebben en ga op onderzoek:

  • Maak een afspraak met de directeur voor informatie. Je krijgt waarschijnlijk de schoolgids mee die je kunt lezen.
  • Bezoek eens een open dag samen met je kinderen. Praat met de meesters en juffen en met de kinderen uit de bovenbouw. Wat is goed aan deze school? Wat minder?
  • Ga actief op zoek naar ouders met kinderen op deze scholen. Dit is wel het belangrijkste wat je kunt doen! Maak een kort vragenlijstje: Wat zijn de drie beste en drie slechtste eigenschappen van deze school? Praat met ouders! Bel desnoods gewoon aan bij mensen met kinderen in je nieuwe buurt. De meeste ouders vinden het best leuk om informatie te geven over hun school.
  • Ga eens kijken tijdens een speelkwartier. Hoe wordt er buiten gespeeld? Hoe gaan kinderen met elkaar om en hoe bevalt je de sfeer op het schoolplein?
  • Kom je als ouders dichter bij een keuze, vraag dan of je kind een dagje mee mag draaien voor de vakantie. Betrek je oudste bij de keuze. Wat vond hij van de nieuwe school? Een kind van 9 jaar kan helpen beslissen tussen twee scholen mits de keuze open is!

Helaas is er geen test om een goede keuze te maken. Bij de schoolkeuze kijk je naar jezelf, welke opvoeding geef je, en naar je kind. Eigenlijk zou je voor elk kind opnieuw moeten kiezen maar dat gebeurt natuurlijk niet. Je wilt je kinderen samen op een school, liefst dicht bij huis met vriendjes in de buurt.

Bedenk dat elke school zijn sterke en minder sterke kanten kent. Belangrijk is dat jullie je er als gezin thuis voelen en dat je kinderen graag naar school gaan!

Reageer op artikel:
Welk type school past bij mijn kind?
Sluiten