Zoon wordt gepest

antwoord

De redenatie van je zoon is begrijpelijk, maar er moet absoluut iets gebeuren. Het pesten kan alleen stoppen als de school en de leerkracht op de hoogte worden gebracht. Als dat niet gebeurt, zal het gepest misschien alleen maar erger worden. Praat met je zoon en leg hem duidelijk uit wat je precies gaat doen en hoe het vervolg zal zijn.

Wat moet je als ouder doen?

  • Maak een afspraak met de leerkracht en vertel van te voren dat je je ernstig zorgen maakt over je zoon, omdat hij zich niet veilig voelt in zijn klas en dat je daarover wil komen praten.
  • Vertel de leerkracht precies hoe het is gegaan in de herfstvakantie. Vertel over de voorvallen en over het niet kunnen slapen in de vakantie. Je vertelt me niet hoe oud je zoon is, maar vanaf een jaar of 8 à 9 is het verstandig om je zoon mee te nemen naar dit eerste gesprek. Echter alleen wanneer hij zich erbij heeft neergelegd dat het met de leerkracht besproken gaat worden.
  • Wanneer jouw zoon nog in de onderbouw zit, kan het zijn dat hij te maken heeft met een groepje niet al te fijngevoelige voetballertjes, die nauwelijks in de gaten hebben wat ze roepen en wat dat met een ander kan doen. In dit geval zal een aantal gesprekken met de jongens voldoende zijn om ze te laten inzien dat ze iemand heel verdrietig maken. Het zal heel duidelijk gemaakt moeten worden dat ‘we zo niet met elkaar omgaan op school’ omdat je iemand kwetst, bang maakt en pijn doet. Vervolgens moet de vinger aan de pols gehouden worden en moet er nog een vervolggesprek met jouw zoon en de jongens gepland worden om te horen of het nu beter gaat. Maar let op! Want ook in de onderbouw kan al sprake zijn van ‘echt bewust pesten’. Het moet heel snel duidelijk worden of dit het geval is!
  • Wanneer jouw kind al iets ouder is, moet dit gepest breder en intensiever aangepakt worden. Het uitbannen van pestgedrag kan alleen worden opgelost als het een groepsproces gaat worden. De groep in zijn geheel mag weten wat er aan de hand is en de groep moet gaan beslissen wat er moet gebeuren. Zo’n proces is niet eenvoudig en zal begeleid moeten worden. Het is dan ook verstandig om ook de IB’er of directeur bij het gesprek te vragen.
  • Op school zal een pestprotocol aanwezig zijn, maar laat je vooral overtuigen dat het probleem niet met straf voor de pesters wordt afgedaan. Dit lost namelijk niks op. Scholen zijn verplicht te zorgen voor een sociaal veilige omgeving en moeten pesten tegengaan. Hoe ze dit doen, mogen scholen zelf bepalen. Wel moeten ze kunnen aantonen dat leerlingen zich veilig voelen. Er ligt een wetsvoorstel dat scholen verplicht om een anti-pestprogramma in huis te hebben en te gebruiken! Lees daarover eens op www.rijksoverheid.nl.
  • Door het thema pesten te bespreken, beseffen de kinderen dat ze met elkaar het pesten kunnen aanpakken. Een succesvol programma dat in Finland én Nederland bewezen effectief is bij het voorkomen en oplossen van pesten heet KiVa. Lees erover op www.kivaschool.nl. Leerlingen leren tijdens dit programma vaardigheden om samen op te treden tegen pesters en elkaar te helpen. Daardoor verbetert de sfeer in de groep en tevens de schoolprestaties van alle leerlingen.
  • Kom je er op school niet uit dan kan je voor hulp en advies bellen, chatten of mailen met pestweb: www.pestweb.nl
  • Op J/M Ouders kun je ook veel artikelen vinden over pesten, door in de zoekfunctie ‘pesten’ in te tikken.
Reageer op artikel:
Zoon wordt gepest
Sluiten