Zorg om slechte Cito-uitslag

antwoord

Kinderen ervaren de Cito-eindtoets vaak als een soort eindexamen van de basisschool. Dat is niet vreemd want zo wordt het door de omgeving ook wel gezien. In de school hangen bordjes ‘stilte toets!’, drie ochtenden lang blokken, iedereen wenst je succes en er wordt dus ook veel naar de uitslag geïnformeerd. Kinderen weten precies van elkaar welke score behaald is. Wie er blij waren en wie teleurgesteld. Kortom, het is een hele happening.
Gelukkig is er dit jaar een en ander gewijzigd. Lees daarover maar eens mijn antwoord op de vraag ‘Geen Cito maar een andere Eindtoets’.

Sinds dit schooljaar moet het advies van de leerkracht leidend zijn bij de selectie van leerlingen door het voortgezet onderwijs. Middelbare scholen mogen dus niet meer selecteren op de uitslag van de eindtoets.
Wanneer een toetsuitslag veel lager uitvalt dan het advies van de leerkracht – zoals bij jouw zoon het geval is – mag de middelbare school hem niet plotseling weigeren.
Wanneer de toetsuitslag veel hoger is dan verwacht, kan de leerkracht haar advies aanpassen. Wanneer de leerkracht dit doet, kan een kind nog een plekje krijgen op een hoger niveau.

Er is dus geen reden om bezorgd te zijn. Jouw zoon zal gewoon naar de havo kunnen. De toets heeft hij helaas minder goed gemaakt dan verwacht . Wellicht speelden spanningen een te grote rol. Zijn leerkrachten waren overtuigd dat hij op een havo thuishoort en je mag erop vertrouwen dat hem dit gaat lukken. Geef je kind dat vertrouwen en stop die toetsuitslag maar heel ver weg. Laat je zoon lekker genieten van de afsluiting van zijn basisschooltijd!

Reageer op artikel:
Zorg om slechte Cito-uitslag
Sluiten