Afgelopen schooljaar meer meldingen over seksueel wangedrag op scholen

Van het aantal meldingen die vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs krijgen, gaat er steeds meer over seksueel wangedrag.